Soudní překladatelé a tlumočníci

Estonija

Tato část Vám pomůže vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Estonsku.

Sadržaj omogućio
Estonija

Jak vyhledat právního překladatele v Estonsku

Estonský rejstřík soudních překladatelů poskytuje informace o soudních překladatelích a jejich kontaktní údaje.

Rejstřík vlastní a vede estonské Ministerstvo spravedlnosti.

Je přístup do rejstříku překladatelů zdarma?

Ano přístup je zdarma.

Jak vyhledat soudního překladatele

Neexistuje žádný zvláštní způsob vyhledávání překladatelů. Ministerstvo spravedlnosti poskytuje seznam jazyků k překladu. Jakmile si vyberete požadovaný jazyk, budete přesměrováni přímo na stránku se jmény a kontaktními údaji překladatelů, kteří mají kvalifikaci pro překlady do a ze zvoleného jazyka.

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.