Juridiske oversættere og tolke

Estonija

Dette afsnit hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Estland.

Sadržaj omogućio
Estonija

Hvordan finder jeg en juridisk oversætter i Estland?

Det estiske register over autoriserede oversættere indeholder oplysninger om autoriserede oversættere og deres kontaktoplysninger.

Er der gratis adgang til det estiske oversætterregister?

Ja, der er gratis adgang til det estiske oversætterregister.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter?

Der findes ikke nogen særlig måde at søge efter oversættere på. Justitsministeriets websted indeholder en liste over oversættelsessprog at vælge imellem. Når sproget er valgt, vises der navne på og kontaktoplysninger for oversættere, der er kvalificeret til at oversætte til og fra det valgte sprog.

Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.