Prekladatelia/Tlmočníci

Estonija

Táto časť vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Estónsku.

Sadržaj omogućio
Estonija

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Estónsku

Estónsky register prekladateľov poskytuje informácie o súdnych prekladateľoch a ich kontaktné údaje.

Register spravuje Ministerstvo spravodlivosti Estónska.

Je prístup do estónskeho registra prekladateľov bezplatný?

Prístup do estónskeho registra prekladateľov je bezplatný.

Ako vyhľadať súdneho prekladateľa

Neexistuje žiadny osobitný spôsob na vyhľadávanie prekladateľov. Na webovej stránke ministerstva spravodlivosti nájdete zoznam prekladaných jazykov. Po výbere jazyka budete presmerovaný k menám a kontaktným údajom prekladateľov, ktorí sú zákonne splnomocnení na poskytovanie súdnych prekladov v danom jazyku.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.