Sudski tumači

Finska

Na ovoj stranici nalaze se smjernice o tome kako pronaći sudskog tumača u Finskoj.

Sadržaj omogućio
Finska

Nacionalni odbor za obrazovanje vodi registar sudskih tumača u koji uvrštava one koji su dobili odobrenje odbora koji vodi registar sudskih tumača. Javni registar sadržava podatke samo onih tumača koji su dali privolu za objavu svojih podataka.

Ispitna komisija za ovlaštene prevoditelje vodi registar ovlaštenih prevoditelja.

Koji su podaci dostupni u finskim bazama podataka tumača i prevoditelja?

registru sudskih tumača navedeni su ime tumača, jezična kombinacija i zemljopisno područje rada. Javni registar sudskih tumača sadržava podatke samo onih tumača koji su dali privolu za objavu svojih podataka na internetu.

registru ovlaštenih prevoditelja navedeni su ime prevoditelja, općina prebivališta i jezici s kojih i na koje može prevoditi kao ovlašteni prevoditelj.

Je li pristup finskim bazama podataka o tumačima i prevoditeljima besplatan?

Da, pristup registru sudskih tumača i registru ovlaštenih prevoditelja ne naplaćuje se.

Kako se mogu pretraživati sudski tumači i ovlašteni prevoditelji u Finskoj?

Tumače i prevoditelje možete pretraživati u registrima prema sljedećim kriterijima pretrage:

  • jezična kombinacija
  • ime prevoditelja ili tumača.

U registru sudskih tumača možete pretraživati i po regiji.

Poveznice

Registar sudskih tumača: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Registar ovlaštenih prevoditelja: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Posljednji put ažurirano: 08/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.