Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudski tumači

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kako pronaći prevoditelja u Francuskoj

Služba za dokumentaciju i analizu pri Kasacijskom sudu objavljuje sljedeće na svojem web-mjestu:

  • Popisi sudskih stručnjaka koje sastavljaju prizivni sudovi, uključujući stručnjake navedene u rubrici usmeno i pismeno prevođenje. Popise sudskih stručnjaka koje izrađuju prizivni sudovi ažuriraju prizivni sudovi i šalju Kasacijskom sudu u različitim vremenskim razmacima.

Kasacijski sud nema, u užem smislu, bazu podataka sa svim usmenim i pismenim prevoditeljima.

Popisi s imenima stručnjaka, kontaktnim podacima, datumima rođenja i specijalnostima dostupni su za 35 prizivnih sudova.

Treba li platiti pretraživanje usmenih ili pismenih prevoditelja?

Ne, pristup web-mjestima nije ograničen.

Registri sudskih tumača u Francuskoj

Pozadina

Prvi službeni popisi stručnjaka koji savjetuju francuske sudove uvedeni su za kaznene predmete Zakonom od 30. studenog 1892.

Postojali su i neslužbeni popisi osoba s tehničkim znanjima koji su najčešće određivani za građanske predmete.

Zakonom (loi) br. 71-498 od 29. lipnja 1971. i Uredbom (décret) br. 74-1184 od 31. prosinca 1974. uveden je jedinstven popis za svaki prizivni sud u redovnom sudskom sustavu, za građanske i kaznene predmete, a stručnjaci su navedeni po specijalnostima. Taj se popis trebao ažurirati i mijenjati svake godine. Registracija se obnavljala svake godine, ali se u praksi obnavljala za stručnjake koji nisu dobili nikakvu ozbiljnu kritiku. Uveden je i nacionalni popis stručnjaka, a sastavlja ga upravni odbor Kasacijskog suda i vodi na sličan način.

Registracija

Registracija na popisima sudskih stručnjaka detaljno je izmijenjena Zakonom br. 2004-130 od 11. veljače 2004. i Odlukom br. 2004-1463 od 23. prosinca 2004. Prijave za registraciju na popisima prizivnih sudova treba podnijeti državnom odvjetništvu (procureur de la République) pri regionalnom sudu (tribunal de grande instance), koji ih ispituje i potom upućuje glavnom državnom odvjetniku (procureur général), koji ih podnosi prvom predsjedniku prizivnog suda.

Ti se popisi jednom godišnje finaliziraju na općim sjednicama zasjedajućih sudaca (assemblée générale des magistrats du siège) pri prizivnom sudu.

Početna registracija na popisima prizivnih sudova jest za probno razdoblje od tri godine, na kraju kojeg se provodi procjena iskustva osobe i ima li pravno znanje koje treba za pravilno izvršenje svojih zadaća, u cilju nove prijave i nove registracije. Spis podnositelja prijave ponovno se razmatra, a odbor stručnjaka i sudaca daje mišljenje, nakon čega se stručnjak može ponovno registrirati na razdoblje od pet godina.

Uredbom br. 2012-1451 od 24. prosinca 2012. pojašnjeni su kriteriji registracije. Prijave se razmatraju u svjetlu kvalifikacija i profesionalnog iskustva podnositelja prijave koje može biti stečeno u državi članici EU-a koja nije Francuska, i interesa koji podnositelj prijave pokazuje za rad u pravosudnom sustavu. Mogu se uzeti u obzir i posebne potrebe suda.

Stručnjaci moraju na popisu prizivnog suda biti registrirani pet godina prije nego što se mogu prebaciti na nacionalni popis. Prijave za registraciju ili ponovnu registraciju na nacionalnom popisu podnose se glavnom državnom odvjetniku pri Kasacijskom sudu, koji se savjetuje s prvim predsjednikom i glavnim državnim odvjetnikom pri prizivnom sudu gdje se podnositelj prijave registrirao. Upravni odbor (bureau) Kasacijskog suda zatim finalizira nacionalni popis. Ured glavnog državnog odvjetnika u tome ne sudjeluje.

Rubrike u popisu stručnjaka

Odlukom (arrêté) ministra pravosuđa od 10. lipnja 2005. utvrđeno je usklađeno nazivlje za rubrike u popisima sudskih stručnjaka diljem zemlje. Popis je podijeljen na sektore (branches, odnosno gospodarske sektore poput poljoprivrede, zdravstva ili industrije), rubrike (rubriques, za profesionalne discipline poput medicine ili kirurgije) i specijalnosti (spécialités, detaljnija podjela unutar profesionalnih disciplina, poput alergologije, digestivne kirurgije itd.). Jedna je od grana „Usmeno i pismeno prevođenje“ (Interprétariat - traduction) s rubrikom za prevođenje koje je dalje podijeljeno na specijalnosti po skupinama jezika (romanski jezici, germanski jezici, slavenski jezici itd.). Specijalnosti su dovoljno široko određene da obuhvaćaju sve govorene i pisane jezike.

U tom novom usklađenom nazivlju stručnih specijalnosti usmeni i pismeni prevoditelji nalaze se stoga na općim popisima sudskih stručnjaka, ali imaju i svoje posebne rubrike. Glavni zadatak usmenih i pismenih prevoditelja nije davanje stručnog mišljenja u užem smislu, nego kao drugi sudski stručnjaci povremeno pomažu sudu, a ako je potrebno, mogu se odrediti kao tehnički specijalisti radi sudjelovanja u samoj istrazi na temelju članka 232. novog Zakonika o građanskom postupku, na primjer davanjem stručnog mišljenja.

Zbog tih razloga nije se smatralo potrebnim, u vrijeme reforme iz 2004., uvoditi posebna pravila za usmene i pismene prevoditelje i registrirati ih na odvojenim popisima.

Posljednji put ažurirano: 07/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.