Sudski tumači

Njemačka

Na ovoj stranici nalaze se smjernice o tome kako pronaći sudskog tumača ili prevoditelja u Njemačkoj.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Kako pronaći sudskog tumača ili prevoditelja – Njemačka

Standardna njemačka baza podataka sudskih tumača i prevoditelja sadržava popis svih tumača i prevoditelja koji su ovlašteni, javno imenovani i/ili imaju dopuštenje za rad u njemačkim saveznim pokrajinama.

Budući da savezne pokrajine same određuju kriterije prema kojima tumači i prevoditelji postaju ovlašteni, javno imenovani ili dobivaju dopuštenje za rad, postoje posebni zahtjevi za svaku od saveznih pokrajina.

Je li pristup bazi podataka tumača i prevoditelja besplatan?

Da.

Kako se mogu pretraživati sudski tumači i prevoditelji u Njemačkoj?

Tumače i prevoditelje može se pretraživati po jednom ili više sljedećih kriterija: ime, mjesto ili jezik. Ako se u dobivenim rezultatima odabere određen unos, prikazat će se dodatne informacije (npr. radni jezici i kontaktni podaci tumača/prevoditelja).

Druge poveznice

https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/

https://www.justiz-uebersetzer.de/Recherche/

https://www.gerichts-dolmetscher.de/Recherche/

https://www.gerichts-uebersetzer.de/Recherche/

https://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/Recherche/

https://www.gerichtsuebersetzerverzeichnis.de/Recherche/

Posljednji put ažurirano: 08/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.