Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: češkidanskifrancuski već su prevedeni.
Swipe to change

Sudski tumači

Grčka

Grčka nema internetske stranice na kojima se objavljuje popis sudskih tumača. Trenutačno se pripremaju digitalizacija baza podataka i njihova elektronička sučelja.

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kako pronaći sudskog tumača u Grčkoj?

Usmeno i pismeno prevođenje pred grčkim sudovima u kaznenim postupcima uređeno je člancima od 233. do 238. grčkog Zakona o kaznenom postupku. Tumače i prevoditelje imenuje nadležni sud s odgovarajućeg popisa, koji svake godine sastavlja Sudsko vijeće Prekršajnog suda i finalizira Vijeće Žalbenog suda. U iznimno hitnim slučajevima imenuju se tumači koji nisu uvršteni na prethodno navedene popise.

Prema članku 252. Zakona o građanskom postupku ako svjedok, vještak ili stranka u građanskom postupku ne govore grčki, sud imenuje tumača. Slična odredba sadržana je u članku 137. Zakona o administrativnom postupku.

Valja napomenuti da postoji i prevoditeljska služba Ministarstva vanjskih poslova, koja je u skladu s trenutačnim zakonodavnim okvirom odgovorna za službene prijevode javnih i osobnih dokumenata.

Strani javni dokumenti iz država koje su stranke Haške konvencije iz 1961., koju je Grčka ratificirala Zakonom br. 1497/1984 (Službeni list, serija I., br. 188), prevode se samo ako sadržavaju apostil, kako je predviđeno tom konvencijom. Sve druge strane dokumente mora ovjeriti grčko konzularno tijelo u državi iz koje potječe dokument ili konzularno tijelo te države u Grčkoj.

Pismeni prijevod nije besplatan. Trošak pismenog prijevoda određuje zamjenik ministra stranih poslova.

Osim toga, u skladu s Odvjetničkim pravilnikom (članak 36. Zakona br. 4194/2013, Službeni list, serija I., br. 208) odvjetnički poslovi obuhvaćaju prijevod dokumenata sastavljenih na stranom jeziku i prijevod grčkih dokumenata na bilo koji strani jezik. Prijevod je u potpunosti pravovaljan pred svakim sudom ili drugim tijelom, pod uvjetom da su priloženi ovjereni primjerak izvornog dokumenta i potvrda odvjetnika da primjereno vlada jezikom s kojeg i na koji je dokument preveden.

Je li pristup bazama podataka o grčkim prevoditeljima besplatan?

Grčka nema središnju bazu podataka grčkih sudskih tumača.

Međutim, dostupna je baza podataka članova Grčke udruge prevoditelja (članovi Međunarodne federacije prevoditelja – FIT), koji su profesionalni prevoditelji (a neki od njih su i tumači). U toj bazi podataka korisnici mogu pretraživati tumače/prevoditelje po jeziku i regiji.

Nadalje, informacije o profesionalnim prevoditeljima u svim grčkim regijama dostupni su u bazi podataka Grčke udruge profesionalnih prevoditelja s Jonskog sveučilišta (članica FIT-a), čiji su članovi specijalizirani za dva od triju jezika: engleski, francuski, njemački (za informacije o jezičnim specijalizacijama članova udruge obratite se izravno udruzi).

Kako pronaći sudskog tumača u Grčkoj

Vidjeti prethodno navedene informacije.

Druge poveznice

Služba za prevođenje Ministarstva vanjskih poslova

Grčki sindikat prevoditelja

Grčka udruga profesionalnih prevoditelja s Jonskog sveučilišta

Ministarstvo pravosuđa (na njegovim internetskim stranicama objavljuju se popisi pravnika lingvista po odvjetničkoj komori u Grčkoj, kao i podaci za kontakt grčkih ureda javnih tužitelja i sudova)

Posljednji put ažurirano: 16/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.