Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudski tumači

Grčka

Grčka nema web-mjesto na kojem se pruža popis sudskih prevoditelja i tumača. Digitalizacija baza podataka i elektroničkih sučelja trenutačno je u pripremi.

Sadržaj omogućio
Grčka

Kako pronaći sudskog prevoditelja ili tumača u Grčkoj?

Tumačenje i prevođenje pred grčkim sudovima utvrđeno je člancima 233. – 238. grčkog Zakona o kaznenom postupku. Tumače i prevoditelje imenuje nadležni sud prema mjerodavnom popisu koji svake godine sastavlja prvostupanjski sud, a zaključuje žalbeni sud. U iznimno hitnim slučajevima imenuju se tumači koji nisu uvršteni na prethodno navedene popise.

Ako svjedok, vještak ili stranka u građanskom postupku ne govori grčki, u skladu s člankom 252. Zakona o građanskom postupku sud imenuje tumača. Slična odredba sadržana je u članku 137. Zakona o administrativnom postupku.

Valja napomenuti da postoji i prevoditeljska služba Ministarstva vanjskih poslova koja je, u skladu s trenutačnim zakonodavnim okvirom, odgovorna za službene prijevode javnih i osobnih dokumenata.

Strani javni dokumenti prevode se samo ako su ovjereni apostilom te ih je izdala država koja je potpisnica Haške konvencije iz 1961., ratificirane u Grčkoj Zakonom 1497/1984 (Službeni list, serija I, br. 188).  Sve druge strane dokumente moraju ovjeriti grčko konzularno tijelo u državi iz koje potječe dokument ili konzularno tijelo te države u Grčkoj.

Prijevod nije besplatan. Cijenu prijevoda određuje zamjenik ministra vanjskih poslova.

Osim toga, u skladu s Odvjetničkim pravilnikom (članak 36. zakona br. 4194/2013, Službeni list, Serija I, br. 208) odvjetnički poslovi obuhvaćaju prijevod dokumenata sastavljenih na stranom jeziku i prijevod grčkih dokumenata na bilo koji strani jezik. Prijevod je u potpunosti pravovaljan pred svakim sudom ili drugim tijelom, pod uvjetom da su priloženi ovjereni preslik prevedenog dokumenta i potvrda odvjetnika da primjereno vlada jezikom s kojeg i na koji je dokument preveden.

Je li pristup bazama podataka o prevoditeljima besplatan?

Grčka nema središnju bazu podataka grčkih sudskih prevoditelja/tumača.

Međutim, dostupna je baza podataka članova Grčke udruge prevoditelja (članice Međunarodne federacije prevoditelja – FIT), koji su profesionalni prevoditelji (a neki od njih su i tumači). U toj bazi podataka korisnici mogu pretraživati tumače/prevoditelje po jeziku i regiji.

Nadalje, podaci o profesionalnim prevoditeljima u svim grčkim regijama dostupni su u bazi podataka Grčke udruge profesionalnih prevoditelja s Jonskog sveučilišta (članice FIT-a), čiji su članovi specijalizirani za dva od tri jezika: engleski, francuski i njemački (podaci o jezičnoj specijalizaciji članova Udruge dostupni su u Udruzi).

Kako pronaći sudskog tumača u Grčkoj?

Vidjeti prethodno navedene informacije.

Ostale poveznice

Posljednji put ažurirano: 03/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.