Sudski tumači

Grčka

Grčka nema internetske stranice na kojima se objavljuje popis sudskih tumača. Trenutačno se pripremaju digitalizacija baza podataka i njihova elektronička sučelja.

Sadržaj omogućio
Grčka

Kako pronaći sudskog tumača u Grčkoj?

Usmeno i pismeno prevođenje pred grčkim sudovima u kaznenim postupcima uređeno je člancima od 233. do 238. grčkog Zakona o kaznenom postupku. Tumače i prevoditelje imenuje nadležni sud s odgovarajućeg popisa, koji svake godine sastavlja Sudsko vijeće Prekršajnog suda i finalizira Vijeće Žalbenog suda. U iznimno hitnim slučajevima mogu se imenovati tumači koji nisu uvršteni na prethodno navedene popise.

Prema članku 252. Zakona o građanskom postupku ako svjedok, vještak ili stranka u građanskom postupku ne govore grčki, sud imenuje tumača. Slična odredba sadržana je u članku 137. Zakona o administrativnom postupku.

Valja napomenuti da postoji Registar prevoditelja ovlaštenih od strane Ministarstva vanjskih poslova. Registar sadržava popis prevoditelja koji prevode javne i privatne dokumente u skladu s novim zakonodavnim okvirom.

Strani javni dokumenti iz država koje su stranke Haške konvencije iz 1961., koju je Grčka ratificirala Zakonom br. 1497/1984 (Službeni list, serija I., br. 188), prevode se samo ako sadržavaju apostil, kako je predviđeno tom konvencijom. Sve druge strane dokumente mora ovjeriti grčko konzularno tijelo u državi iz koje potječe dokument ili konzularno tijelo te države u Grčkoj.

Pismeni prijevod nije besplatan. Trošak pismenog prijevoda određuje zamjenik ministra stranih poslova.

Osim toga, u skladu s Odvjetničkim pravilnikom (članak 36. Zakona br. 4194/2013, Službeni list, serija I., br. 208) odvjetnički poslovi obuhvaćaju prijevod dokumenata sastavljenih na stranom jeziku i prijevod grčkih dokumenata na bilo koji strani jezik. Prijevod je u potpunosti pravovaljan pred svakim sudom ili drugim tijelom, pod uvjetom da su priloženi ovjereni primjerak izvornog dokumenta i potvrda odvjetnika da primjereno vlada jezikom s kojeg i na koji je dokument preveden.

Je li pristup bazama podataka o grčkim prevoditeljima besplatan?

Grčka nema središnju bazu podataka grčkih sudskih tumača.

Međutim, dostupna je baza podataka članova Grčke udruge prevoditelja (članovi Međunarodne federacije prevoditelja – FIT), koji su profesionalni prevoditelji (a neki od njih su i tumači). U toj bazi podataka korisnici mogu pretraživati tumače/prevoditelje po jeziku i regiji.

Nadalje, informacije o profesionalnim prevoditeljima u svim grčkim regijama dostupni su u bazi podataka Grčke udruge profesionalnih prevoditelja s Jonskog sveučilišta (članica FIT-a), čiji su članovi specijalizirani za dva od sljedećih triju jezika: engleski, francuski, njemački (za informacije o jezičnim specijalizacijama članova udruge obratite se izravno udruzi).

Kako pronaći sudskog tumača u Grčkoj

Vidjeti prethodno navedene informacije.

Druge poveznice

Registar prevoditelja ovlaštenih od strane Ministarstva vanjskih poslova

Grčki sindikat prevoditelja

Grčka udruga profesionalnih prevoditelja s Jonskog sveučilišta

Ministarstvo pravosuđa (gdje su dostupni podaci za kontakt grčkih ureda javnih tužitelja i sudova)

Posljednji put ažurirano: 14/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.