Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudski tumači

Grčka

Grčka nema web-mjesto na kojem se pruža popis sudskih prevoditelja i tumača. Digitalizacija baza podataka i elektroničkih sučelja trenutačno je u pripremi.

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kako pronaći sudskog prevoditelja ili tumača u Grčkoj?

Tumačenje i prevođenje pred grčkim sudovima utvrđeno je člancima 233. – 238. grčkog Zakona o kaznenom postupku. Tumače i prevoditelje imenuje nadležni sud prema mjerodavnom popisu koji svake godine sastavlja prvostupanjski sud, a zaključuje žalbeni sud. U iznimno hitnim slučajevima imenuju se tumači koji nisu uvršteni na prethodno navedene popise.

Ako svjedok, vještak ili stranka u građanskom postupku ne govori grčki, u skladu s člankom 252. Zakona o građanskom postupku sud imenuje tumača. Slična odredba sadržana je u članku 137. Zakona o administrativnom postupku.

Valja napomenuti da postoji i prevoditeljska služba Ministarstva vanjskih poslova koja je, u skladu s trenutačnim zakonodavnim okvirom, odgovorna za službene prijevode javnih i osobnih dokumenata.

Strani javni dokumenti prevode se samo ako su ovjereni apostilom te ih je izdala država koja je potpisnica Haške konvencije iz 1961., ratificirane u Grčkoj Zakonom 1497/1984 (Službeni list, serija I, br. 188).  Sve druge strane dokumente moraju ovjeriti grčko konzularno tijelo u državi iz koje potječe dokument ili konzularno tijelo te države u Grčkoj.

Prijevod nije besplatan. Cijenu prijevoda određuje zamjenik ministra vanjskih poslova.

Osim toga, u skladu s Odvjetničkim pravilnikom (članak 36. zakona br. 4194/2013, Službeni list, Serija I, br. 208) odvjetnički poslovi obuhvaćaju prijevod dokumenata sastavljenih na stranom jeziku i prijevod grčkih dokumenata na bilo koji strani jezik. Prijevod je u potpunosti pravovaljan pred svakim sudom ili drugim tijelom, pod uvjetom da su priloženi ovjereni preslik prevedenog dokumenta i potvrda odvjetnika da primjereno vlada jezikom s kojeg i na koji je dokument preveden.

Je li pristup bazama podataka o prevoditeljima besplatan?

Grčka nema središnju bazu podataka grčkih sudskih prevoditelja/tumača.

Međutim, dostupna je baza podataka članova Grčke udruge prevoditelja (članice Međunarodne federacije prevoditelja – FIT), koji su profesionalni prevoditelji (a neki od njih su i tumači). U toj bazi podataka korisnici mogu pretraživati tumače/prevoditelje po jeziku i regiji.

Nadalje, podaci o profesionalnim prevoditeljima u svim grčkim regijama dostupni su u bazi podataka Grčke udruge profesionalnih prevoditelja s Jonskog sveučilišta (članice FIT-a), čiji su članovi specijalizirani za dva od tri jezika: engleski, francuski i njemački (podaci o jezičnoj specijalizaciji članova Udruge dostupni su u Udruzi).

Kako pronaći sudskog tumača u Grčkoj?

Vidjeti prethodno navedene informacije.

Ostale poveznice

Posljednji put ažurirano: 03/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.