Sudski tumači

Mađarska

Mađarska nema središnju elektroničku bazu podataka sudskih prevoditelja i tumača.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Kako pronaći mađarskog sudskog prevoditelja ili tumača?

Specijaliziranim prevođenjem ili tumačenjem kao stalnim zaposlenjem ili drugim oblikom plaćenog rada mogu se baviti samo kvalificirani specijalizirani prevoditelji ili tumači.

Uz izuzetke koji su navedeni u nastavku teksta, ovjereni prijevodi i ovjere prijevoda te preslika dokumenata na stranom jeziku mogu se dobiti u Mađarskom uredu za prevođenje i ovjeravanje (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, „OFFI”).

U skladu sa Zakonom o javnim bilježnicima br. XLI iz 1991. javni bilježnici ovlašteni za sastavljanje dokumenata na stranom jeziku mogu izdavati ovjerene prijevode na jezik dokumenata u predmetima koji su u javnobilježničkoj nadležnosti ili ovjeravati prijevode tih dokumenata. Javni bilježnici ovjeravaju prijevod izvornog dokumenta dodavanjem teksta ovjere na kraju prijevoda.

Diplomatske misije, uključujući konzularne odjele, ovlaštene su za prevođenje, kopiranje dokumenata na stranom jeziku te ovjeravanje u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Kvalificirani specijalizirani prevoditelji i specijalizirani redaktori također su ovlašteni za ovjerene prijevode izvadaka iz registara trgovačkih društava kao i za prijevode na službene jezike EU-a (po izboru trgovačkog društva) dokumenata trgovačkog društva i podataka za unos u registar trgovačkih društava.

Usluge tumačenja na sudu, uredu javnog tužitelja i tijelima za provedbu zakona sa sjedištem u Budimpešti pruža OFFI. OFFI pruža i usluge tumačenja za sudove, urede javnih tužitelja i tijela za provedbu zakona sa sjedištem izvan Budimpešte koji ne mogu osigurati usluge tumača imenovanjem kvalificiranog tumača ili druge kvalificirane osobe.

Poveznica i podaci za kontakt

Mađarski ured za prevođenje i ovjeravanje (OFFI)

Adresa: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Posljednji put ažurirano: 06/04/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.