Sudski tumači

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Irsko udruženje prevoditelja i tumača (ITIA) osnovano je 1986. i jedino je strukovno udruženje u Irskoj koje zastupa interese aktivnih prevoditelja i tumača.

U bazu podataka ITIA-e uključene su osobe koje su kvalificirane i registrirane za rad kao sudski tumači.

Internetskim stranicama ITIA-e može se pristupiti na adresi https://www.translatorsassociation.ie/, a sudski se tumač može potražiti odabirom jezika s kojeg i na koji se prevodi.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Posljednji put ažurirano: 18/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.