Sudski tumači

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

U Latviji ne postoji baza podataka usmenih/pismenih prevoditelja.

Sud strankama u parničnom postupku koje dobivaju državnu pravnu pomoć ili su izuzete od plaćanja sudskih troškova osigurava pravo da se upoznaju sa spisom predmeta i sudjeluju u postupku uz pomoć tumača ako ne govore jezik postupka.

Sud strankama u upravnom postupku, uz iznimku predstavnika pravnih subjekata, osigurava pravo da se upoznaju sa spisom predmeta i sudjeluju u postupku uz pomoć tumača ako ne govore jezik postupka.

Sud ima diskrecijsko pravo odlučiti da se pravnom subjektu dodijeli tumač.

kaznenom postupku, ako ne govore službeni jezik države, osobe koje imaju pravo na obranu, žrtve i njihovi predstavnici, svjedoci, specijalisti, vještaci, revizori i druge osobe koje je na sudjelovanje pozvala službena osoba koja vodi postupak imaju pravo služiti se jezikom koji znaju i angažirati tumača za besplatnu pomoć, pri čemu usluge tumača osigurava službena osoba koja vodi postupak. U istražnom postupku suci istrage ili sudovi osiguravaju prisutnost tumača tijekom rasprave o stvarima za koje su ti suci ili sudovi nadležni.

Posljednji put ažurirano: 30/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.