Sudski tumači

Luksemburg

Ovim odjeljkom portala olakšat će vam se pronalaženje sudskog tumača u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Kako pronaći sudskog tumača u Luksemburgu?

Ministarstvo pravosuđa raspolaže ažuriranim popisom sudskih tumača. Uvid u taj popis, koji sadržava i opće informacije, moguć je na web-mjestu Ministarstva pravosuđa.

Je li pristup bazi podataka o prevoditeljima u Luksemburgu besplatan?

Pristup bazi podataka o prevoditeljima u Luksemburgu je besplatan.

Poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 20/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.