Sudski tumači

Malta

Malta ima bazu podataka sudskih prevoditelja i tumača.

Sadržaj omogućio
Malta

U kaznenim predmetima popis tumača/prevoditelja dostupan je pravosudnim djelatnicima i sudskom osoblju. Taj popis vodi tajništvo kaznenog suda. U okviru priprema za stupanje na snagu Direktive o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima popis je nedavno uključen među usluge suda koje su dostupne na internetu:

https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx

Sud imenuje prevoditelja ili tumača ako su njegove usluge potrebne tijekom kaznenog postupka.  Postojanje navedenog popisa ne znači da sud nema mogućnost imenovanja druge osobe koju smatra prikladnom za obavljanje poslova tumačenja ili prevođenja. Ime osobe koja je imenovana na taj način kasnije se dodaje na popis. Za dodatne informacije, dopis možete uputiti na „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta”.

U parničnim predmetima strane mogu imenovati prevoditelja ili tumača po vlastitom izboru, a trošak snosi ona strana koja je zatražila njihove usluge. Uprava suda nije uključena u taj proces. Međutim, građanski sudovi mogu se koristiti popisom kojim raspolažu kazneni sudovi i koji je građanima dostupan na internetu.

Popis prevoditelja i tumača nalazi se i u sudskom IT sustavu za upravljanje pravnim predmetima (LECAM) kojim se služe sudsko osoblje i pravosudni djelatnici. Međutim, u parničnim predmetima građani mogu pristupiti sustavu LECAM na računalima u sudskim tajništvima.

Sudski službenici koji održavaju tu bazu podataka zaduženi su i za dodavanje novih imena na popis stručnjaka. Upisi stručnjaka povezani su sa sudskim predmetom u okviru kojeg su pružali svoje profesionalne usluge.

Posljednji put ažurirano: 27/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.