Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: španjolskidanskiengleskifrancuskitalijanskilatvijskipoljskislovačkifinski već su prevedeni.
Swipe to change

Sudski tumači

Nizozemska

Na ovoj se stranici nalaze informacije o registraciji djelatnosti ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja u Nizozemskoj i njezinu produživanju.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Zakon o ovlaštenim sudskim tumačima i prevoditeljima

Zakon o ovlaštenim sudskim tumačima i prevoditeljima (Wet beëdigde tolken en vertalers - Wbtv) primjenjuje se u Nizozemskoj. Uređuje pravila i propise za ovlaštene sudske tumače koji usmeno prevode govor s drugog jezika te za ovlaštene prevoditelje koji pružaju pisane prijevode tekstova napisanih na drugom jeziku.

Tumačenje i prevođenje su slobodne profesije što znači da u načelu, bez obzira na obrazovanje i iskustvo, svatko može postati tumač ili prevoditelj. Da biste obavljali taj posao, ne morate biti upisani u Registar ovlaštenih tumača i prevoditelja (Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)). Rbtv je baza podataka koja sadržava podatke o ovlaštenim tumačima i prevoditeljima u Nizozemskoj; održava je Ured ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Upis u Rbtv uvjet je za obavljanje djelatnosti ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja.

Koje informacije sadržava nizozemski registar prevoditelja?

U skladu s člankom 2. Zakona o ovlaštenim sudskim tumačima i prevoditeljima, Registar ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja sadržava sljedeće podatke o svakom upisanom tumaču i prevoditelju:

  1. podatke za kontakt,
  2. napomenu je li upisana osoba tumač ili prevoditelj,
  3. jezike s kojih i na koje tumač ili prevoditelj prevodi te
  4. druge posebne vještine koje je tumač ili prevoditelj smatrao relevantnim za upis u registar.

Tko je odgovoran za vođenje registra prevoditelja?

Krajnju odgovornost za registar snosi Ministarstvo pravosuđa i sigurnosti; međutim, Ured ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja nadležan je za odlučivanje o unosima u registar.

Je li pristup nizozemskom registru prevoditelja besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kako pronaći sudskog prevoditelja u Nizozemskoj?

Baza podataka može se pretraživati prema imenu ili jezičnim kombinacijama.

Druge poveznice

Ured ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja

Registar ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja

Posljednji put ažurirano: 27/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.