Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Nizozemska

Šajā sadaļā ir sniegts īss pārskats par Nīderlandes tulkotāju datubāzi.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Ko Nīderlandes tulkotāju reģistrs piedāvā?

Nīderlandes tulkotāju reģistrs ir datubāze, kurā iekļauta informācija par zvērinātiem tulkotājiem un tulkiem.

Reģistrs pieder Zvērinātu tulkotāju un tulku organizācijai, kas to arī uztur.

Vai piekļuve Nīderlandes tulkotāju reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Kā Nīderlandē meklēt tulkotāju tieslietu jomā

Veikt meklējumu datubāzē iespējams pēc uzvārda vai valodu kombinācijas/-ām.

Saites

Nīderlandes tulkotāju datubāze

Lapa atjaunināta: 29/11/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.