Sudski tumači

Nizozemska

Na ovoj se stranici nalaze informacije o registraciji djelatnosti ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja u Nizozemskoj i njezinu produživanju.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Zakon o ovlaštenim sudskim tumačima i prevoditeljima

Zakon o ovlaštenim sudskim tumačima i prevoditeljima (Wet beëdigde tolken en vertalers - Wbtv) primjenjuje se u Nizozemskoj. Uređuje pravila i propise za ovlaštene sudske tumače koji usmeno prevode govor s drugog jezika te za ovlaštene prevoditelje koji pružaju pisane prijevode tekstova napisanih na drugom jeziku.

Tumačenje i prevođenje su slobodne profesije što znači da u načelu, bez obzira na obrazovanje i iskustvo, svatko može postati tumač ili prevoditelj. Da biste obavljali taj posao, ne morate biti upisani u Registar ovlaštenih tumača i prevoditelja (Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)). Rbtv je baza podataka koja sadržava podatke o ovlaštenim tumačima i prevoditeljima u Nizozemskoj; održava je Ured ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Upis u Rbtv uvjet je za obavljanje djelatnosti ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja.

Koje informacije sadržava nizozemski registar prevoditelja?

U skladu s člankom 2. Zakona o ovlaštenim sudskim tumačima i prevoditeljima, Registar ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja sadržava sljedeće podatke o svakom upisanom tumaču i prevoditelju:

  1. podatke za kontakt,
  2. napomenu je li upisana osoba tumač ili prevoditelj,
  3. jezike s kojih i na koje tumač ili prevoditelj prevodi te
  4. druge posebne vještine koje je tumač ili prevoditelj smatrao relevantnim za upis u registar.

Tko je odgovoran za vođenje registra prevoditelja?

Krajnju odgovornost za registar snosi Ministarstvo pravosuđa i sigurnosti; međutim, Ured ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja nadležan je za odlučivanje o unosima u registar.

Je li pristup nizozemskom registru prevoditelja besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kako pronaći sudskog prevoditelja u Nizozemskoj?

Baza podataka može se pretraživati prema imenu ili jezičnim kombinacijama.

Druge poveznice

Ured ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja

Registar ovlaštenih sudskih tumača i prevoditelja

Posljednji put ažurirano: 27/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.