Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Sjeverna Irska

Tässä jaksossa annetaan tietoja siitä, miten Pohjois-Irlannissa voi löytää virallisen kääntäjän tai tulkin.

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Pohjois-Irlannissa ei ole tällä hetkellä keskitettyä tietokantaa kääntäjistä ja tulkeista. Saatavilla on kuitenkin useita rekistereitä ja luetteloja, joista voit etsiä tarvitsemaasi palvelua:

Linkkejä

Julkishallinnon tulkkien kansallinen rekisteri

Poliisi- ja oikeustulkkausta tekevien tulkkien liitto

Kääntäjien ja tulkkien liitto

Päivitetty viimeksi: 16/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.