Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Sjeverna Irska

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip susirasti teismo vertėją raštu arba žodžiu Šiaurės Airijoje.

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Šiuo metu Šiaurės Airijoje nėra centralizuotos vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazės. Tačiau vertėją žodžiu arba raštu galite bandyti surasti daugelyje atskirų registrų ir sąrašų, kaip antai:

Susijusios nuorodos

Nacionalinis valstybės tarnybos vertėjų žodžiu registras

Policijos ir teismo vertėjų žodžiu asociacija

Vertimo raštu ir žodžiu institutas

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.