Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sudski tumači

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Škotska trenutačno nema jedinstvenu i centraliziranu bazu s podacima o tumaču ili prevoditelju. No možete pretraživati niz decentraliziranih registara i popisa, uključujući sljedeće:

Ako tražite pravnu pomoć za tumačenje i prevođenje, preporučujemo Vam registar SLAB.

Ostale poveznice

Škotski središnji ured za pravnu pomoćNacionalni registar tumača u javnim službama, Udruga policijskih i sudskih tumača, Institut za prevođenje i tumačenje

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.