Sudski tumači

Slovačka

Ova stranica sadržava kratki pregled informacija o slovačkim prevoditeljima i tumačima.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Koje informacije sadržava popis slovačkih prevoditelja i tumača?

Popis vještaka, tumača i prevoditelja koji vodi slovačko Ministarstvo pravosuđa (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) uključuje odjeljak za prevoditelje i odjeljak za tumače, s podacima o 1 341 prevoditelju i 1 240 tumača kojima je izdano odobrenje za obavljanje djelatnosti pismenog ili usmenog prevođenja u skladu sa Zakonom br. 382/2004 o vještacima, tumačima i prevoditeljima i izmjenama određenih drugih akata, a koji se upisuju ili su se upisivali na popis vještaka, tumača i prevoditelja.

Popis vještaka, tumača i prevoditelja sadržava poseban odjeljak za tumače i poseban odjeljak za prevoditelje. Taj je popis dostupan samo na slovačkom jeziku.

Svi tumači i prevoditelji uvršteni na popis vještaka, tumača i prevoditelja u odgovarajućem odjeljku prema jezicima ovlašteni su koristiti identifikacijske oznake slovačkog Ministarstva pravosuđa, odnosno identifikacijsku iskaznicu tumača/prevoditelja i službeni pečat tumača/prevoditelja.

Je li pristup popisu prevoditelja i tumača besplatan?

Besplatno se može pristupiti popisu prevoditelja i tumača te ih pretraživati.

Kako pronaći prevoditelja ili tumača u Slovačkoj?

Informacije o tumačima i prevoditeljima mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike u odjeljku Registar odabirom opcije Prevoditelji ili tumači.

Podaci za kontakt prevoditelja i tumača (kao i druge informacije prema potrebi) mogu se pretraživati na internetskim stranicama. Pojedinačni prevoditelji i tumači mogu se pretraživati prema njihovu registracijskom broju, jeziku, imenu, općini, okrugu, regiji ili bilo kojoj kombinaciji tih polja. Pri odabiru određene osobe iz rezultata pretraživanja prikazuju se detaljne informacije, kao što su podaci za kontakt, opseg ovlaštenja za obavljanje djelatnosti usmenog ili pismenog prevođenja i datum izdavanja (a prema potrebi i datum isteka) odobrenja te sankcije izrečene u posljednje tri godine u vezi s obavljanjem djelatnosti. U slučaju zabrane navedeno je razdoblje zabrane, informacije o privremenoj suspenziji djelatnosti, uključujući pojedinosti o pravnoj osnovi, datum početka privremene suspenzije i datum završetka suspenzije, informacije o prekidu djelatnosti, uključujući datum početka i datum završetka, registracijski broj i ažurirane informacije o osiguranju od građanskopravne odgovornosti.

Druge poveznice

Popis tumača

Popis prevoditelja

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Posljednji put ažurirano: 27/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.