Sudski tumači

Španjolska

Ovaj vam odjeljak pomaže da pronađete tumača ili pravnog prevoditelja u Španjolskoj.

Sadržaj omogućio
Španjolska

Kako pronaći tumača ili pravnog prevoditelja u Španjolskoj

I. Tumači i prevoditelji u pravosudnom sustavu

U Španjolskoj su tumači i prevoditelji u pravosudnom sustavu uređeni kako slijedi:

Člankom 231.5 Organskog zakona o pravosuđu propisano je da se „ovlaštenje za obavljanje funkcije tumača na usmenim ročištima ili za uporabu znakovnog jezika daje u skladu s primjenjivim postupovnim pravom.”

U članku 440. Zakona o kaznenom postupku utvrđeno je pravo na pomoć tumača, a u članku 441. navedeno je da se „tumač odabire među osobama s odgovarajućim kvalifikacijama, ako takve postoje. Ako takve osobe ne postoje, imenuje se učitelj odgovarajućeg jezika, a ako takva osoba ne postoji, imenuje se bilo koja osoba koja govori taj jezik.”

U članku 762.8 Zakona o kaznenom postupku navedeno je da „ako optuženik ili svjedoci ne razumiju ili ne govore španjolski, primjenjuje se postupak utvrđen u člancima 398., 440. i 441. Tumač ne mora imati službenu kvalifikaciju.”

Člankom 9. Zakona 4/2015 od 27. travnja 2015. o pravima žrtava kaznenih djela priznaje se pravo na prevođenje i tumačenje.

Kao općenito pravilo u parničnim i kaznenim predmetima u kojima postoji pravo na pravnu pomoć Ministarstvo pravosuđa (ili autonomne zajednice s ovlastima u području pravosuđa) plaća prevoditelja ili tumača, dok u parničnim postupcima bez prava na pravnu pomoć troškove prevoditelja ili tumača snosi podnositelj zahtjeva. Tumači se angažiraju i u određenim upravnopravnim postupcima, poput zahtjeva za azil.

II. Sudski prevoditelji i tumači

Da bi ispunila uvjete za sudskog tumača ili prevoditelja osoba mora položiti ispit koji organizira Ministarstvo vanjskih poslova. Osobe s tom kvalifikacijom ovlaštene su za službene prijevode.

Je li pristup bazi podataka o prevoditeljima u Španjolskoj besplatan?

U Španjolskoj ne postoji baza podataka o tumačima i prevoditeljima.

Kako pronaći pravnog prevoditelja u Španjolskoj

Međutim, Ministarstvo vanjskih poslova i suradnje objavljuje popis osoba koje su položile ispit za sudske tumače.

Pristup je tom popisu besplatan, a sadržava abecedni popis jezika i sudskih tumača za svaki jezik.

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.