Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudski tumači

Španjolska

Ovaj vam odjeljak pomaže da pronađete tumača ili pravnog prevoditelja

Sadržaj omogućio
Španjolska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kako pronaći tumača ili pravnog prevoditelja

U Španjolskoj nije sveobuhvatno zakonski uređeno područje sudskih tumača i prevoditelja.

Člankom 231.5 Organskog zakona o pravosuđu propisuje se da „u usmenom postupku svaka osoba koja govori jezik koji se upotrebljava, a koja je prethodno prisegla ili obećala da će točno prevoditi može biti imenovana tumačem”.

U članku 440. Zakona o kaznenom postupku utvrđuje se pravo na pomoć tumača, a u članku 441. navodi se da se „tumač odabire među osobama s odgovarajućim kvalifikacijama, ako takve postoje. Ako takve osobe ne postoje, imenuje se učitelj odgovarajućeg jezika, a ako takva osoba ne postoji, imenuje se bilo koja osoba koja govori taj jezik”.

U članku 762.8 Zakona o kaznenom postupku navodi se da „ako optuženik ili svjedoci ne razumiju ili ne govore španjolski, primjenjuje se postupak utvrđen u člancima 398., 440. i 441. Tumač ne mora imati službenu kvalifikaciju.”

Kao općenito pravilo u parničnim i kaznenim predmetima u kojima postoji pravo na pravnu pomoć Ministarstvo pravosuđa (ili autonomne zajednice s ovlastima u području pravosuđa) plaćaju prevoditelja ili tumača, dok u parničnim postupcima bez prava na pravnu pomoć troškove prevoditelja ili tumača snosi podnositelj zahtjeva. Tumači se angažiraju i u određenim upravnim postupcima, poput zahtjeva za azil.

Da bi ispunila uvjete za sudskog tumača ili prevoditelja, osoba mora položiti ispit koji organizira Ministarstvo vanjskih poslova. Osobe s tom kvalifikacijom ovlaštene su za službene prijevode.

Je li pristup bazi podataka o prevoditeljima u Španjolskoj besplatan?

U Španjolskoj ne postoji baza podataka o tumačima i prevoditeljima.

Kako pronaći pravnog prevoditelja u Španjolskoj

Međutim, Ministarstvo vanjskih poslova i suradnje objavljuje popis osoba koje su položile ispit za sudske tumače.

Pristup je tom popisu besplatan, a sadržava abecedni popis jezika i sudskih tumača za svaki jezik.

Srodne poveznice

POPIS SUDSKIH TUMAČA

Posljednji put ažurirano: 11/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.