Sudski tumači

Švedska

U ovom su odjeljku dostupne informacije o sudskim tumačima u Švedskoj.

Sadržaj omogućio
Švedska

Što je švedski registar sudskih tumača i prevoditelja?

Švedska baza podataka o sudskim tumačima i prevoditeljima u vlasništvu je Švedske agencije za pravne, financijske i administrativne usluge (Kammarkollegiet), koja njome i upravlja.

Sadržava popis sudskih tumača i prevoditelja koji su ovlašteni prevoditi samo na švedski ili sa švedskog. Oni mogu biti ovlašteni za više jezika. Sudski tumač može biti ovlašten za rad u određenom području, na primjer na sudu ili u području medicine.

Je li pristup švedskom registru sudskih tumača besplatan?

Da, pristup se švedskom registru sudskih tumača ne naplaćuje.

Kako se pretražuju sudski tumači u Švedskoj?

Ako tražite tumača, možete pretraživati po jeziku, posebnom području stručnosti, okrugu (län) ili prezimenu. Ako tražite prevoditelja, možete pretraživati po jeziku, okrugu (län), prezimenu ili identifikacijskom broju.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.