Jogi szakfordító/tolmács

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

Az állandó bírósági tolmácsok (Stalni sudski tumači) jogállását általánosságban a bíróságokról szóló törvény (Zakon o sudovima) (Narodne novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye] 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. és 67/18. sz. száma) és az állandó bírósági tolmácsokra vonatkozó szabályzat (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN 88/08. és 119/08. sz.), míg az egyes eljárásokban a jogaikat és kötelezettségeiket speciális eljárási jogszabályok (polgári perrendtartásról szóló törvény [Zakon o parničnom postupku], büntetőeljárási törvény [Zakon o kaznenom postupku]) szabályozzák.

Ahhoz, hogy a pályázó állandó bírósági tolmács lehessen, meg kell felelnie a közszolgálatba való felvétel általános feltételeinek, valamint az alábbi speciális feltételeknek:

  • a horvát nyelv ismerete mellett egy idegen nyelv teljes körű ismeretével is rendelkeznie kell, és ha a horvát mellett valamely etnikai vagy nemzeti közösség vagy kisebbség nyelve is hivatalos nyelv a bíróság illetékességi területén, akkor ezt a nyelvet is teljeskörűen kell ismernie;
  • ismernie kell az igazságszolgáltatás szervezetét, az államigazgatást és a jogi terminológiát;
  • egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie.

Nem nevezhető ki állandó bírósági tolmácsnak az a személy, aki a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (Zakon o državnim službenicima) 49. cikkének a) pontja alapján nem vehető fel a közszolgálatba, nem nevezhető ki az a személy sem, akit jogerős ítéletben olyan bűncselekmény miatt ítéltek el, amely miatt nem alkalmas az állandó bírósági tolmács munkakörének ellátására mindaddig, amíg az ítélet jogkövetkezményei fennállnak, vagy akit a szakma gyakorlásától eltiltottak abban az időpontban, amikor állandó bírósági tolmácsként való kinevezését kéri.

Állandó bírósági tolmácsnak kinevezhető egy uniós tagállam állampolgára vagy külföldi állampolgár is, ha ismeri az igazságszolgáltatást, az államigazgatást és a jogi terminológiát, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és ha a saját országa nyelvének ismerete mellett teljes mértékben beszéli a horvát nyelvet vagy valamely etnikai vagy nemzeti közösség vagy kisebbség nyelvét.

Állandó bírósági tolmácsok

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Bírósági tolmácsok és fordítók egyesülete)

Az egyesületet 2000-ben hozták létre azzal a céllal, hogy előmozdítsa, fejlessze és védje a bírósági tolmácsok és fordítók tevékenységét és szakmáját, valamint aktívan hozzájáruljon a jogállamiság működéséhez és az emberi jogok védelméhez.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel.: +385 95 5654350

E-mail: info@ustip.hr

Állandó bírósági tolmácsok egyesületei (Udruge stalnih sudskih tumača)

Horvátországban hat állandó bírósági tolmácsok egyesülete működik, amelyeknek az Igazságügyi Minisztérium jóváhagyta az állandó bírósági tolmáccsá válni kívánó jelöltek képzési programját.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (Bírósági tolmácsok horvát szakmai egyesülete, HSUST)

Az egyesület 2007-ben alakult, és egyike annak a hat horvátországi szakmai egyesületnek, amelyek a leendő állandó bírósági tolmácsok képzésére akkreditáltak. Az egyesület a leendő bírósági tolmácsok képzése mellett a Horvát Köztársaságban és Európa-szerte segíti a bírósági tolmácsok egymás közötti kapcsolatát.

Az oktatók kinevezett bírósági tolmácsok, akik egyben jogászok és a jelölt adott nyelvének egyetemi oktatói.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zágráb

Tel.: +385 99 502 19 26

E-mail: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (Állandó bírósági tolmácsok egyesülete, USST)

Az egyesület 2010. február 19-én alakult, székhelye Zágráb. Ez egy nonprofit szakmai egyesület, amely csak állandó bírósági tolmácsokat vesz fel rendes tagnak, ami kiemeli az ugyanilyen és hasonló szövetségek közül.

Az egyesület fő tevékenységei közé tartozik a szakmai hálózatépítés és a tagok szakmai fejlődése; konferenciák, előadások, szemináriumok, kongresszusok, találkozók és egyéb szakmai összejövetelek szervezése a területet érintő kérdésekről; együttműködés más ugyanilyen és hasonló külföldi egyesületekkel és szervezetekkel, valamint az egyesület munkáját támogató valamennyi szervezettel.

2012. június 8-án az USST az EULITA (Európai Jogi Tolmácsok és Fordítók Szövetsége), a bírósági tolmácsok nemzetközi és nonprofit szövetségének tagja lett, majd 2013. augusztus 1-jén egyhangú határozattal teljes jogú taggá vált.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zágráb

Tel./Fax: +385 1 386 40 43

E-mail: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (Bírósági tolmácsok és fordítók társasága)

A bírósági tolmácsok és fordítók társasága egy 1989-ben alapított szakmai szervezet, amely jogi személyiséggel rendelkezik, és be van jegyezve a Horvát Köztársaság egyesületi nyilvántartásába.

A társaság tevékenységét a fordítói szakma népszerűsítésére és fejlesztésére összpontosítja, konferenciákat, előadásokat, szemináriumokat, kongresszusokat, találkozókat és egyéb, a szakterületet érintő kérdésekkel foglalkozó összejöveteleket szervez; hálózatépítést végez és támogatja a tagok szakmai fejlődését; aktívan részt vesz a fordítók/bírósági tolmácsok feladataival kapcsolatos jogszabályok kidolgozásában.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zágráb

Tel.: + 385 98 454007
Tel./fax: +385 1 615 33 85

E-mail: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (TEMPUS bírósági tolmácsok egyesülete)

Ez a szervezet jogi személy státusszal rendelkezik, és be van jegyezve a Horvát Köztársaság egyesületi nyilvántartásába.

A TEMPUS a fordítói szakma fejlesztésén dolgozik, konferenciákat, előadásokat, szemináriumokat, kongresszusokat, valamint a fordítók és állandó jogi tolmácsok szakmai képzését és hálózatépítését szervezi.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zágráb

Tel.: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

E-mail: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (Bírósági tolmácsok és fordítók egyesülete, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Tel.: +385 98 473 470, +385 21 783 422

E-mail: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Tel.: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

E-mail: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (Állandó bírósági tolmácsok szakmai egyesülete)

Čučerska cesta 11
10 000 Zágráb

Tel.: +385 1 2983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Bírósági tolmácsok és fordítók egyesülete)

Az egyesületet 2000-ben hozták létre azzal a céllal, hogy előmozdítsa, fejlessze és védje a bírósági tolmácsok és fordítók tevékenységét és szakmáját, valamint aktívan hozzájáruljon a jogállamiság működéséhez és az emberi jogok védelméhez.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel.: +385 95 5654350

E-mail: info@ustip.hr

Utolsó frissítés: 18/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.