Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Jogi szakfordító/tolmács

Franciaország

Ezen az oldalon a bírósági eljárás keretében igénybe vehető tolmács vagy fordító – adott esetben hivatalos honlapon keresztüli – keresésére vonatkozó információkat találhatja meg.

Tartalomszolgáltató:
Franciaország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Hogyan talál fordítót Franciaországban?

A Semmítőszék dokumentációs és kutatási szolgálata internetes honlapján közzéteszi a következőket:

  • A Semmítőszék által elismert szakértők PDF-formátumú jegyzéke, amelyben az egyes fellebbviteli bíróságok internetes honlapjaira mutató linkeket is szerepelnek. A Semmítőszék hivatala (bureau) évente összeállítja az általa elismert szakértők jegyzékét.
  • A fellebbviteli bíróságok által összeállított bírósági szakértők jegyzéke, amely többek között a fordítás és tolmácsolás kategória alatt felsorolt szakértőket is tartalmazza A fellebbviteli bíróságok által összeállított bírósági szakértői jegyzékeket a fellebbviteli bíróságok frissítik, és változó gyakorisággal továbbítják a Semmítőszéknek.

A Semmítőszék tulajdonképpen nem rendelkezik az összes tolmácsot és fordítót tartalmazó adatbázissal.

A szakértők nevét, elérhetőségét, születési időpontját és szakterületét tartalmazó jegyzékek 35 fellebbviteli bíróság esetében állnak rendelkezésre.

A fordító vagy tolmács keresése díjköteles-e?

Nem, a honlapokhoz való hozzáférés korlátlan.

Bírósági fordítói nyilvántartások Franciaországban

Előzmények

A francia bíróságok számára szakértői véleményt készítő szakértők első hivatalos jegyzékeit büntetőügyekhez kapcsolódóan vezette be egy 1892. november 30-i törvény.

Léteztek nem hivatalos jegyzékek is olyan, szakismeretekkel rendelkező személyekről, akiket a leggyakrabban polgári ügyekben jelöltek ki.

Az 1971. június 29-i 71-498. sz. törvény (loi) és az 1974. december 31-i 74-1184. sz. rendelet (décret) a rendes bírósági rendszer mindegyik fellebbviteli bírósága számára – a polgári és a büntetőügyek tekintetében egyaránt – egységes jegyzéket vezetett be, amelyben a szakértők szakterület szerinti felsorolásban szerepeltek. Ez a jegyzék évente frissült és módosult. A jegyzékbe való felvétel évente megújítható volt, a gyakorlatban azonban a súlyos kritikával nem illetett szakértők továbbra is szerepeltek a jegyzékben. Országos szakértői jegyzék bevezetésére is sor került; ezt a Semmítőszék hivatala állítja össze és hasonló feltételek mellett működik.

A jegyzékbe való felvétel

A bírósági szakértők jegyzékébe való felvételt a 2004. február 11-i 2004-130. sz. törvény és a 2004. december 23-i rendelet átfogóan megreformálta. A fellebbviteli bíróságok jegyzékébe való felvétel iránti kérelmeket a megyei bíróság (tribunal de grande instance) mellett működő államügyészhez (procureur de la République) kell benyújtani, aki a kérelmeket megvizsgálja, és azt követően a főügyésznek (procureur général) továbbítja, aki eljuttatja azokat a fellebbviteli bíróság első elnökének.

A jegyzékeket a fellebbviteli bíróság ítélőbíráinak közgyűlése (assemblée générale des magistrats du siège) évente véglegesíti.

A fellebbviteli bíróságok jegyzékébe való felvétel először három év próbaidőre szól, melynek leteltével értékelik az érintett személy tapasztalatait, valamint azt, hogy rendelkezik-e a feladatai megfelelő ellátásához szükséges jogi ismeretekkel, amennyiben a jegyzékbe való újrafelvételét kérelmezi. A kérelmezőre vonatkozó ügyirat felülvizsgálatát, valamint egy szakértőkből és bírákból álló bizottság véleményezését követően a szakértő további öt évre bekerülhet a jegyzékbe.

A 2012. december 24-i 2012-1451. sz. rendelet pontosította a jegyzékbe való felvétel feltételeit. A kérelmeket a kérelmező – esetlegesen Franciaországtól eltérő uniós tagállamban szerzett – szakképesítése és szakmai tapasztalata, valamint az igazságügyi rendszerben való foglalkoztatás iránti érdeklődése fényében kell megvizsgálni. A bíróság sajátos igényei is figyelembe vehetők.

Az országos jegyzékbe való felvétel kötelező feltétele, hogy a szakértők azt megelőzően legalább öt évig szerepeljenek valamely fellebbviteli bíróság jegyzékében. Az országos jegyzékbe való felvétel vagy újrafelvétel iránti kérelmeket a Semmítőszék mellett működő főügyészhez kell benyújtani, aki kikéri azon fellebbviteli bíróság első elnökének és főügyészének véleményét, amely bíróság jegyzékében a kérelmező szerepel. A Semmítőszék hivatala (bureau) ezt követően véglegesíti az országos jegyzéket; a Főügyészség ebben nem működik közre.

A szakértői jegyzékekben található kategóriák

Az igazságügyi miniszter 2005. június 10-i rendelete (arrêté) létrehozta a bírósági szakértői jegyzékekben található kategóriák harmonizált országos nómenklatúráját. A jegyzék (gazdasági) tevékenységi ágazatokra (branches; például mezőgazdaság, egészségügy vagy ipar), (tudományágaknak megfelelő) kategóriákra (rubriques; például orvostudomány vagy sebészet) és (a tudományágakat tovább bontó) szakterületekre (például allergológia, emésztőszervi sebészet stb.) oszlik. Az egyik tevékenységi ágazat a „Tolmácsolás és fordítás” (Interprétariat – traduction), ezen belül külön kategória a fordítás, amely nyelvkategóriánként (román nyelvek, germán nyelvek, szláv nyelvek stb.) csoportosított szakterületekre oszlik. A szakterületek meghatározása elég tág ahhoz, hogy minden beszélt vagy írott nyelvre kiterjedjenek.

A szakértői szakterületek új, harmonizált nómenklatúrája esetében következésképp a fordítók és tolmácsok a bírósági szakértői jegyzékekben maradtak, azonban külön kategóriában szerepelnek. A fordítóknak és tolmácsoknak nem az az elsődleges feladatuk, hogy a szó szoros értelmében szakértői véleményt nyilvánítsanak, azonban más bírósági szakértőkhöz hasonlóan ők is alkalmanként segítséget nyújtanak a bíróságoknak, szükség esetén pedig – az új polgári eljárásjogi törvénykönyv 232. cikke értelmében – technikai szakértői minőségben kijelölhetők a vizsgálatban való részvételre, például szakvéleményezésre.

Mindezek miatt a 2004-es reform idején nem tekintették szükségesnek, hogy a tolmácsok és fordítók külön rendszerbe tartozzanak, és külön jegyzékekbe kerüljenek.

Utolsó frissítés: 07/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.