Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Tłumacze pisemni/ustni

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

Obecnie w Szkocji nie istnieje centralna baza tłumaczy. Jednak tłumaczy można wyszukać w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi w:

Jeżeli potrzebna jest pomoc prawna w zakresie tłumaczenia ustnego lub pisemnego, zaleca się korzystanie z rejestru Szkockiej Rady ds. Pomocy Prawnej.

Powiązane strony

Szkocka Rada ds. Pomocy Prawnejkrajowy rejestr tłumaczy ustnych na potrzeby służby publicznej, stowarzyszenie tłumaczy ustnych pracujących na zlecenie sądów i policji, instytut tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.