Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Sodni prevajalci/tolmači

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

Škotska trenutno nima enotne centralizirane podatkovne zbirke sodnih tolmačev in prevajalcev. Iščete pa lahko v številnih decentraliziranih registrih in seznamih:

Če potrebujete pravno pomoč za pomoč pri tolmačenju in prevajanju, se priporoča uporaba registra Škotske zbornice za pravno pomoč.

Sorodne povezave

Škotska zbornica za pravno pomočNacionalni register tolmačev za potrebe skupnosti, Združenje policijskih in sodnih tolmačev, Inštitut za prevajanje in tolmačenje

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.