Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Austrija

Šiame portalo skyriuje aprašoma, kaip Austrijoje rasti teismo vertėją žodžiu ir raštu.

Turinį pateikė
Austrija

Kaip Austrijoje susirasti teismo vertėją raštu ar žodžiu?

Austrijos federalinė teisingumo ministerija sudaro priesaiką davusių ir teismo patvirtintų vertėjų raštu arba žodžiu sąrašą, į kurį įtraukiami tik asmenys, atitinkantys įstatymų reikalavimus (pavyzdžiui, reikalavimą turėti pakankamai specialiųjų žinių) ir galintys tai pagrįsti.

Šiuo tikslu sukurtas specialus interneto tinklalapis. Prie interneto svetainės taip pat galima prisijungti naudojantis Teisingumo svetaine.

Nuo 2004 m. šioje svetainėje galima rasti:

  • vertėjų raštu arba žodžiu duomenų bazę, kurioje informacija skirstoma pagal kriterijus,
  • teisinę informaciją apie vertėjų raštu ir žodžiu paslaugas.

Ar Austrijos vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Interneto svetainė yra viešai prieinama ir ja galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Austrijos teismo vertėjų duomenų bazėje?

Šioje svetainėje vertėjus raštu arba žodžiu galima rasti ir skirstyti pagal šiuos iš anksto nustatytus kriterijus:

  • pagal kompetenciją (kalbą) ir
  • pagal teismo apylinkę.

Norint atlikti konkrečias paieškas galima naudotis paieškos sistema, leidžiančia atlikti viso teksto paiešką duomenų bazėje. Rezultatai gali būti papildomai skirstomi tik pagal kompetenciją (kalbą) ir teismo apylinkę.

Susijusios nuorodos

Teismo vertėjų raštu ir žodžiu sąrašas

Paskutinis naujinimas: 14/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.