Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Bulgarija

Bulgarija vertėjų raštu ir vertėjų žodžiu duomenų bazės neturi.

Turinį pateikė
Bulgarija

Elektroninės teismo vertėjų duomenų bazės šiuo metu nėra.

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymo Baigiamųjų nuostatų 6 straipsnio 4 dalį Teismų sistemos įstatymo 403 straipsnis buvo iš dalies pakeistas, į jį įtraukiant naują 2 dalį, kurioje numatyta, kad teisingumo ministras, pritarus Aukščiausiajai teismų tarybai, paskelbia įsakymą, kuriuo nustatoma: pasiūlymams dėl patvirtintą vertėjų kvalifikaciją turinčių specialistų įtraukimo į sąrašus ir šių sąrašų keitimo taikomos procedūros ir terminai; sąlygos, kurios turi būti įvykdytos; minėtų specialistų atlygio nustatymo sąlygos ir procedūra. Pagal tuos įstatyme nustatytus įgaliojimus buvo paskelbtas 2014 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. N-1 dėl teismo vertėjų (2014 m. gegužės 23 d. SG Nr. 43). Kiekvienas provincijos ar administracinis teismas ir Specialusis baudžiamųjų bylų teismas turi registrą, kuriame pateikiamas patvirtintą teismo vertėjų kvalifikaciją turinčių specialistų sąrašas. Pasiūlymus dėl teismo vertėjų įtraukimo į sąrašus gali teikti ministerijos, agentūros, institucijos, savivaldybės, profesinės ir kitos organizacijos bei akademinės įstaigos, taip pat teismo vertėjais galintys tapti asmenys. Pasiūlymai dėl įtraukimo į sąrašus teikiami atitinkamo provincijos ar administracinio teismo pirmininkui arba Specialiojo baudžiamojo teismo pirmininkui.

Teisinio dokumentų pripažinimo ir vertimo raštu klausimai reglamentuojami 1958 m. Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 184 patvirtintose Dokumentų ir kitų tekstų teisinio pripažinimo, patvirtinimo ir vertimo raštu taisyklėse.

2008 m. sausio 16 d. Įsakymą Nr. 1 dėl liudytojų ekspertų registracijos, kvalifikacijų ir užmokesčio panaikino Aukščiausiasis administracinis teismas. Pagal Teisėkūros priemonių įstatymo 26 straipsnio 2 dalį parengtas naujas įsakymas ir jo projektas paskelbtas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje viešoms konsultacijoms. Projektas nusiųstas Aukščiausiajai teismų tarybai ir Vidaus reikalų ministerijai tvirtinti.

Paskutinis naujinimas: 08/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.