Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Nuo 2019 m. liepos 1 d. patvirtintiems vertimams raštu taikomos Įstatyme 45(I)/2019 dėl prisiekusiųjų vertėjų registracijos ir teikiamų paslaugų reguliavimo išdėstytos taisyklės.

Pagal šį įstatymą bet kuri privačiojo arba viešojo sektoriaus institucija, kuriai reikalingas patvirtintas vertimas raštu, turėtų kreiptis tiesiogiai į prisiejusįjį vertėją, kuris yra įtrauktas į Prisiekusiųjų vertėtų tarybos Prisiejusiųjų vertėjų registrą.

Įstatyme apibrėžiama, kad «patvirtintas vertimas» yra tikras ir tikslus nustatyta tvarka spaudu ir Kipro Respublikos antspaudu patvirtintas rašytinio teksto arba dokumento vertimas iš užsienio kalbos į graikų arba turkų kalbą ir atvirkščiai arba iš graikų kalbos į turkų kalbą ir atvirkščiai.

Prisiekusieji vertėjai raštu verčia oficialius viešus dokumentus, skirtus naudoti Kipre arba užsienyje, pavyzdžiui, išsilavinimo pažymėjimus, santuokos, gimimo, mirties liudijimus, pažymas apie teistumą, pasus, tapatybės korteles, bankų sąskaitas, nuosavybės aktus, įmonių dokumentus, ligos istorijas ir teisinius dokumentus.

Kalbos: iš anglų, arabų, armėnų, bosnių, bulgarų, čekų, danų, estų, gruzinų, ispanų, italų, kinų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, prancūzų, makedonų, norvegų, nyderlandų, persų, rumunų, rusų, serbų, slovakų, švedų, turkų, ukrainiečių ir vokiečių į graikų ir atvirkščiai.

VERSTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  1. Visi versti pateikiami dokumentai turi būti autentiški ir tinkamai legalizuoti apostile arba Užsienio reikalų ministerijos antspaudu (diplomatinis patvirtinimas). Prieš dokumentus verčiant, jie turi būti legalizuoti. Reglamente (ES) 2016/1191 numatyta, kad ES šalyse sprendimą dėl to, ar pridėti apostilę, priima dokumentą pateikianti šalis. Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos naujienlaiškyje pateikiama daugiau informacijos apie dokumentų tvirtinimą ir nurodoma, kurios šalys yra pasirašiusios Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.
  2. Jeigu prie dokumentų pridėti apostilę nereikalaujama, tačiau dokumentai turi būti legalizuoti diplomatiniu antspaudu, dokumentą versti pateikianti šalis turėtų kreiptis į atitinkamą savo Užsienio reikalų ministerijos departamentą dėl papildomos informacijos.
  3. Informacija apie vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimų vertimą pateikiama čia.

Dėl išsamesnės informacijos reikia kreiptis į Spaudos ir informacijos tarnybą telefonu +357 22801105 arba +357 22801133, arba el. paštu translations@pio.moi.gov.cy.

Daugiau informacijos apie vertimo raštu įkainius pateikiama čia.

2019 m. įstatymas dėl Kipro prisiekusiųjų vertėjų registracijos ir jų teikiamų paslaugų reguliavimo paskelbtas čia.

Informacija apie Prisiekusiųjų vertėjų tarybą pateikiama čia.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.