Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Čekija

Šis skirsnis padės rasti teisės srities vertėją raštu arba žodžiu Čekijoje

Turinį pateikė
Čekija

Kokią informaciją galima rasti Čekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų bazėje?

Čekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų bazėje galite ieškoti į ekspertų ir vertėjų žodžiu sąrašą įtrauktų asmenų – t. y. asmenų, turinčių leidimą vykdyti eksperto ir vertėjo žodžiu veiklą. Ekspertų ir vertėjų žodžiu sąrašai, kuriuos tvarko atskirų apygardų teismai, yra suskirstyti į skyrius: vienas skirtas ekspertams, kitas – vertėjams žodžiu. Kiekvienas ekspertų ir vertėjų žodžiu sąraše nurodytas vertėjas turi leidimą teikti vertimo žodžiu ir raštu į atitinkamą kalbą, pagal kurią jis ar ji yra įtrauktas (-a) į sąrašą, paslaugas

Čekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų bazę valdo ir tvarko Čekijos teisingumo ministerija. Tačiau už duomenų tikslumą yra atsakingi atitinkami apygardų teismai.

Ar Čekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti teisės srities vertėjo paiešką Čekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų bazėje?

Ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų ryšiams (ir kitų duomenų) galima ieškoti internete, naudojantis pateikta paprastos paieškos sistema. Vertėjų žodžiu galima ieškoti pagal jų specializacijos kalbas ir apygardos teismo jurisdikcijos teritoriją, kurioje jie gyvena, arba pagal vardą ir pavardę.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.