Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Estija

Šiame skyriuje pateikiami patarimai, kaip rasti teisės srities vertėją raštu arba žodžiu Estijoje.

Turinį pateikė
Estija

Kaip rasti teisės srities vertėją raštu Estijoje?

Estijos prisiekusių vertėjų registre pateikiama informacija apie prisiekusius vertėjus raštu, taip pat jų duomenys ryšiams.

Registrą sukūrė ir tvarko Estijos teisingumo ministerija.

Ar vertėjų registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis registru galima nemokamai.

Kaip atlikti teisės srities vertėjo raštu paiešką?

Nėra specialaus vertėjų raštu paieškos būdo. Teisingumo ministerijos svetainėje galite pasirinkti iš kalbų sąrašo. Pasirinkę kalbą, būsite nukreipti į vertėjų, verčiančių iš šios kalbos ir į ją, sąrašą, kuriame nurodyta informacija ryšiams.

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.