Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Suomija

Šiame tinklalapyje pateikiamos gairės, kaip rasti teismo vertėją žodžiu arba įgaliotąjį vertėją raštu Suomijoje.

Turinį pateikė
Suomija

Nacionalinė švietimo taryba tvarko teismo vertėjų žodžiu registrą, į kurį įtraukiami teismo vertėjų žodžiu registro valdybos patvirtinti teismo vertėjai žodžiu. Viešajame registre skelbiama informacija tik apie tuos vertėjus žodžiu, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų paskelbti.

Įgaliotųjų vertėjų raštu egzaminavimo taryba tvarko įgaliotųjų vertėjų raštu registrą.

Kokią informaciją galima rasti Suomijos vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu duomenų bazėse?

Teismo vertėjų žodžiu registre nurodomas vertėjo vardas ir pavardė, kalbų derinys ir geografinė veiklos teritorija. Viešajame teismo vertėjų žodžiu registre skelbiama informacija tik apie tuos vertėjus žodžiu, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų paskelbti internete.

Įgaliotųjų vertėjų raštu registre nurodomas vertėjo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos savivaldybė ir kalbos, iš kurių ir į kurias jis gali versti kaip įgaliotasis vertėjas.

Ar Suomijos vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip, tiek teismo vertėjų žodžiu registru, tiek įgaliotųjų vertėjų raštu registru galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti teismo vertėjų žodžiu ir įgaliotųjų vertėjų raštu paiešką Suomijoje?

Vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu registruose galima ieškoti pagal šiuos paieškos kriterijus:

  • kalbų derinius;
  • vertėjo raštu arba žodžiu vardą ir pavardę.

Teismo vertėjų žodžiu registre paiešką galima atlikti ir pagal provinciją.

Nuorodos

Teismo vertėjų žodžiu registras: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Įgaliotųjų vertėjų raštu registras: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Paskutinis naujinimas: 08/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.