Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Prancūzija

Čia rasite informacijos apie vertėjo žodžiu, galinčio vertėjauti teisme, arba esant reikalui vertėjo raštu paiešką, pasinaudojant oficialiu tinklalapiu.

Turinį pateikė
Prancūzija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kaip rasti vertėją Prancūzijoje?

Kasacinio teismo dokumentacijos ir tyrimų skyrius savo svetainėje skelbia:

  • Kasacinio teismo patvirtintų ekspertų sąrašą PDF formatu. Jame pateikiamos ir nuorodos į kai kurių apeliacinių teismų interneto tinklalapius. Kasacinio teismo patvirtintų ekspertų sąrašą kasmet sudaro šio teismo administracija.
  • teismo ekspertų sąrašus, sudaromus kiekvieno apeliacinio teismo – juose taip pat skelbiamiekspertai, diebantys vertimo raštu ir žodžiu srityse. Apeliaciniai teismai atnaujina savo sudaromus teismo ekspertų sąrašus ir reguliariai siunčia juos Kasaciniam teismui.

Kasacinis teismas neturi duomenų bazės, kurioje būtų nurodyti visi vertėjai žodžiu ir raštu.

paskelbti 35 apeliacinių teismų sąrašai, kuriuose nurodomos ekspertų pavardės, gimimo metai ir specializacija.

Ar vertėjo raštu arba žodžiu paieškos paslauga yra mokama?

Ne, svetainėmis galima naudotis be apribojimų.

Prancūzijos vertėjų raštu registrų kūrimo aplinkybės ir istorija

Pagrindiniai faktai

Pirmieji oficialūs Prancūzijos teismų sistemos ekspertų sąrašai buvo sukurti baudžiamosios teisės srityje, priėmus 1892 m. lapkričio 30 d. įstatymą.

Taip pat buvo sudaryti neoficialūs techninių ekspertų, dažniausiai pasitelkiamų civilinėse bylose, sąrašai.

Remiantis 1971 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. 71-498 ir 1974 m. gruodžio 31 d. įstatymu Nr. 74-1184, kiekviename apeliaciniame teisme rengiamas bendras civilinių ir baudžiamųjų bylų ekspertų sąrašas, kuriame jie suskirstyti pagal specializaciją. Sąrašas papildomas ir iš dalies keičiamas kasmet. Jame ekspertai kasmet registruojami iš naujo, tačiau praktiškai galimybė dirbti suteikiama griežtos kritikos nesulaukusiems ekspertams. Be to, nustatyta, kad Kasacinio teismo administracija taip pat rengia nacionalinį ekspertų sąrašą, kuris tvarkomas panašiai.

Registracijos reikalavimai

Įrašymas į teismo ekspertų sąrašus buvo iš pagrindų peržiūrėtas 2004 m. vasario 11 d. įstatymu Nr. 2004-130 ir 2004 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr.°2004-1463. Kadangi sąrašai sudaromi apeliaciniame teisme, prašymai adresuojami Respublikos prokurorui prie Apygardos teismo, jis juos išnagrinėja, o tuomet persiunčia generaliniam prokurorui, kuris perduoda juos pirmajam apeliacinio teismo pirmininkui.

Sąrašai kasmet tvirtinami apeliacinio teismo buveinės vietos teisėjų visuotiniame susirinkime.

Po pirmo įrašymo į apeliacinių teismų sąrašus prasideda dvejų metų bandomasis laikotarpis, kuriam pasibaigus vertinama kandidato patirtis bei įgytos teisinės žinios, reikalingos tinkamai vykdyti pareigas. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, sprendžiama dėl pakartotinio jo įtraukimo į sąrašą pateikus naują kandidatūrą. Tada, persvarsčius bylą ir gavus ekspertų bei teisėjų komisijos nuomonę, ekspertas pakartotinai įtraukiamas į sąrašą penkeriems metams.

2012 m. gruodžio 24 d. dekretu Nr. 2012-1451 įtraukimo į sąrašus reikalavimai buvo patikslinti. Kandidatų paraiškos vertinamos atsižvelgiant į jų kvalifikaciją ir profesinę patirtį, kuri gali būti įgyta ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose ES valstybėse narėse, taip pat į kandidato motyvaciją dirbti teisingumo sistemoje. Be to, gali būti atsižvelgiama į konkrečius teismo poreikius.

Į nacionalinį sąrašą gali būti įtraukiami tik ekspertai, trejus metus buvę įrašyti į apeliacinio teismo sąrašą. Generalinis prokuroras prie kasacinio teismo priima prašymus pirmą kartą arba pakartotinai įtraukti į nacionalinį sąrašą ir konsultuojasi su apeliacinio teismo, į kurio sąrašą kandidatas įrašytas, pirmuoju pirmininku ir generaliniu prokuroru. Tuomet Kasacinio teismo biuras sudaro nacionalinį sąrašą. Generalinė prokuratūra procedūroje nedalyvauja.

Ekspertų sąrašuose naudojamos kategorijos

2005 m. birželio 10 d. Teisingumo ministro nutarimu visoje nacionalinėje teritorijoje nustatyta suderinta ekspertų sąrašuose naudojamų kategorijų nomenklatūra. Sąrašas padalytas į šakas (ekonominio pobūdžio, pvz., žemės ūkis, sveikata, pramonė ir pan.), kategorijas (kurios atitinka konkrečias disciplinas, pvz., mediciną, chirurgiją) ir specialybes (kuriomis disciplina patikslinama: alergologija, virškinamojo trakto chirurgija ir pan.). Šaka „vertimas žodžiu ir raštu“ apima vertimo raštu kategoriją, suskirstytą į specialybes pagal kalbas (romanų kalbos, germanų kalbos, slavų kalbos ir t. t.). Taigi specialybių skirsnis pakankamai platus ir apima bet kurią šnekamąją ar rašytinę kalbą.

Rengiant naują suderintą ekspertų specialybių nomenklatūrą, vertėjai raštu ir žodžiu buvo palikti bendrosios teisės teismo ekspertų sąrašuose, tačiau jiems skirta atskira kategorija. Nors atlikti ekspertizę iš esmės nėra pagrindinė šių specialistų misija, jie, kaip ir teismo ekspertai, yra atsitiktiniai valstybės teisės tarnybos darbuotojai ir prireikus pagal naujojo civilinio proceso kodekso 232 straipsnį gali būti paskirti techniniais darbuotojais bei teismų prašymu atlikti realias tyrimo ir konsultavimo užduotis.

Atsižvelgiant į šiuos argumentus, atliekant 2004 m. reformą nuspręsta, kad nėra reikalo taikyti vertėjams žodžiu ir raštu specialią tvarką ar sudaryti atskirus jų sąrašus.

Paskutinis naujinimas: 07/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.