Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Graikija

Graikijoje nėra interneto svetainės, kurioje būtų skelbiamas prisiekusiųjų vertėjų raštu arba žodžiu sąrašas. Šiuo metu rengiamės skaitmeninti savo duomenų bazes ir jų elektronines sąsajas.

Turinį pateikė
Graikija

Kaip Graikijoje rasti prisiekusįjį vertėją raštu arba žodžiu?

Vertimas žodžiu ir raštu Graikijos teismuose baudžiamosiose bylose reglamentuojamas Graikijos baudžiamojo proceso kodekso 233–238 straipsniais. Vertėjus žodžiu ir raštu skiria kompetentingas teismas iš atitinkamo sąrašo, kurį kasmet sudaro Baudžiamųjų nusižengimų teismo teisėjų taryba ir patvirtina Apeliacinio teismo teisėjų taryba. Itin didelės skubos atvejais gali būti skiriami į minėtuosius sąrašus neįtraukti vertėjai žodžiu.

Dėl civilinių bylų Civilinio proceso kodekso 252 straipsnyje numatyta, kad jei liudytojas, ekspertas arba bylos šalis nemoka graikų kalbos, teismas skiria vertėją žodžiu. Panaši nuostata yra ir Administracinio proceso kodekso 137 straipsnyje.

Taip pat reikėtų paminėti, kad veikia Užsienio reikalų ministerijos sertifikuotų vertėjų raštu registras. Į šį registrą įtraukiami vertėjai raštu, verčiantys viešus ir privačius dokumentus pagal naujus teisės aktus.

1961 m. Hagos konvenciją (ji Graikijoje ratifikuota Įstatymu Nr. 1497/1984 (Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 188) pasirašiusių užsienio šalių institucijų pateikti vieši dokumentai verčiami tik jei yra patvirtinti pagal šią konvenciją nustatyta apostile. Visais kitais atvejais užsienio šalių dokumentus turi patvirtinti Graikijos konsulinė įstaiga dokumento kilmės šalyje arba tos šalies konsulinė įstaiga Graikijoje.

Vertimas raštu yra mokamas. Vertimo raštu įkainį nustato užsienio reikalų viceministras.

Be to, pagal Advokatų kodeksą (Įstatymo Nr. 4194/2013 36 straipsnis, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 208) advokato veikla apima ir užsienio kalba parengtų dokumentų vertimą, taip pat graikų kalba surašytų dokumentų vertimą į bet kurią užsienio kalbą. Vertimas galioja bet kurioje teisminėje ar kitoje institucijoje, jeigu prie jo pridedamas patvirtintas dokumento originalo nuorašas ir advokatas patvirtina pakankamai gerai mokąs kalbą, iš kurios ar į kurią išverstas dokumentas.

Ar Graikijos vertėjų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Graikijoje nėra centralizuotos Graikijos prisiekusiųjų vertėjų raštu ir (arba) žodžiu duomenų bazės.

Tačiau yra Graikijos vertėjų raštu asociacijos narių (Tarptautinės vertėjų federacijos (FIT) narių), kurie yra profesionalūs vertėjai raštu (kai kurie jų verčia ir žodžiu), duomenų bazė. Šioje duomenų bazėje vertėjo žodžiu ir (arba) raštu galima ieškoti pagal kalbą ir regioną.

Informacija apie profesionalius vertėjus raštu pagal Graikijos regionus taip pat pateikiama Graikijos profesionalių vertėjų raštu Jonijos universiteto absolventų asociacijos (FIT narės) duomenų bazėje. Asociacijos narių specializacija – dvi iš šių trijų kalbų: anglų, prancūzų arba vokiečių (dėl informacijos apie asociacijos narių klabinę specializaciją reikia kreiptis į pačią asociaciją).

Kaip Graikijoje rasti prisiekusįjį vertėją raštu?

Žr. pirmiau.

Susijusios nuorodos

Užsienio reikalų ministerijos sertifikuotų vertėjų raštu registras

Graikijos vertėjų sąjunga

Graikijos profesionalių vertėjų raštu Jonijos universiteto absolventų asociacija

Teisingumo ministerija (čia pateikiami ir šalies prokuratūrų bei teismų kontaktiniai duomenys)

Paskutinis naujinimas: 14/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.