Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Vengrija

Vengrijoje nėra centralizuotos elektroninės teisinių dokumentų vertėjų raštu ir teismo vertėjų žodžiu duomenų bazės.

Turinį pateikė
Vengrija

Kaip Vengrijoje susirasti teisės srities vertėją raštu ar žodžiu?

Tik kvalifikuoti vertimo raštu ar žodžiu specialistai gali dirbti vertėjais raštu arba žodžiu ar verstis tokia atlygintine veikla.

Išskyrus toliau nurodytas išimtis, tik Nacionalinis vertimo ir vertimų autentiškumo tvirtinimo biuras (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, OFFI) gali atlikti autentiškus vertimus bei tvirtinti užsienio kalba surašytų dokumentų kopijas ir vertimus.

Pagal 1991 m. Notariato įstatymą Nr. XLI notarai, įgalioti rengti dokumentus užsienio kalba, taip pat gali parengti patvirtintą dokumento (jei jis patenka į jų notarinės kompetencijos sritį) vertimą į tą kalbą arba patvirtinti tokio vertimo autentiškumą. Originalaus dokumento vertimo autentiškumą notarai tvirtina vertimo pabaigoje padarydami patvirtinimo įrašą.

Diplomatinės ir konsulinės atstovybės užsienio kalba surašytų dokumentų vertimo, kopijų išdavimo ir autentiškumo tvirtinimo funkcijas atlieka pagal galiojančius įstatymus ir tarptautines sutartis.

Kvalifikuoti vertimo raštu specialistai ir redaktoriai taip pat gali daryti autentiškus išrašų iš įmonių registro vertimus ir autentiškus bendrovės dokumentų ir duomenų, kurie teikiami įmonių registrui, vertimus į bet kurią (įmonės pasirinktą) oficialiąją ES kalbą.

Vertimo žodžiu paslaugas Budapešte įsikūrusiuose teismuose, prokuratūrose ir tyrimo įstaigose teikia OFFI. OFFI taip pat privalo teikti vertimo žodžiu paslaugas ne Budapešte esančiuose teismuose, prokuratūrose ir tyrimo įstaigose jeigu šie negali užtikrinti vertimo žodžiu paskirdami kvalifikuotą vertėją žodžiu ar kitą tinkamą asmenį.

Nuorodos ir duomenys ryšiams

Nacionalinis vertimo ir vertimų autentiškumo tvirtinimo biuras (OFFI)

Adresas 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Paskutinis naujinimas: 06/04/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.