Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Italija

Turinį pateikė
Italija

Italijoje nėra nacionalinės vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazės. Dėl to Italijos teismai gali laisvai savo nuožiūra pasirinkti vertėjus raštu ir žodžiu.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.