Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Latvija

Turinį pateikė
Latvija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Latvijoje nėra vertėjų raštu ir (arba) žodžiu duomenų bazės.

Teismas numato civilinės bylos šalių, kurios gauna valstybės teisinę pagalbą byloje arba kurios yra atleistos nuo teismo išlaidų apmokėjimo, teisę susipažinti su bylos medžiaga ir dalyvauti procese padedant vertėjui žodžiu, jei jos nemoka proceso kalbos.

Teismas numato administracinės bylos šalių, kurios nemoka proceso kalbos, teisę (išskyrus juridinių asmenų atstovus) susipažinti su bylos medžiaga ir dalyvauti procese padedant vertėjui žodžiu.

Teismas taip pat gali savo nuožiūra nuspręsti paskirti vertėją žodžiu juridiniam asmeniui.

Baudžiamosiose bylose asmenys, turintys teisę į gynybą, nukentėjusieji ir jų atstovai, liudytojai, specialistai, ekspertai, auditoriai ir kiti asmenys, kviečiami bylą nagrinėjančio pareigūno, kai tokie asmenys nemoka oficialios valstybinės kalbos, turi teisę proceso metu vartoti jų mokamą kalbą ir nemokamai naudotis vertėjo žodžiu pagalba − vertimo žodžiu paslaugas užtikrina bylą nagrinėjantis pareigūnas. Ikiteisminiuose procesuose ikiteisminio tyrimo teisėjai arba teismai numato, kad nagrinėjant bylas, kurios priklauso tyrimo teisėjų ar teismų jurisdikcijai, dalyvautų vertėjas žodžiu.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.