Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Malta

Maltoje nėra oficialios teismo vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazės.

Turinį pateikė
Malta
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Baudžiamosiose bylose vertėjų žodžiu ir (arba) raštu sąrašu gali naudotis teisėjai ir teismo darbuotojai. Šį sąrašą tvarko baudžiamųjų bylų teismo kanceliarija. Rengiantis Direktyvos dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese įsigaliojimui, minėtas sąrašas neseniai pradėtas skelbti Teismų paslaugų interneto svetainėje http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Jei baudžiamojoje byloje prireikia vertėjo žodžiu arba raštu paslaugų, jį paskiria magistratas. Magistratas neprivalo rinktis arbitro iš minėto sąrašo, jis gali paskirti bet kurį kitą asmenį, kuris, jo nuomone, tinkamai atliktų vertimo žodžiu ar raštu pareigas. Vėliau šis vertėjas įtraukiamas į sąrašą. Daugiau informacijos galima gauti parašius Baudžiamųjų bylų teismo kancleriui (The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta).

Civilinėse bylose šalys gali paskirti savo pasirinktą vertėją žodžiu arba raštu, jo paslaugų išlaidas apmoka tokių paslaugų reikalaujanti šalis. Teismo administracija šiame procese nedalyvauja. Tačiau civilinių bylų teismai gali naudotis baudžiamųjų bylų teismų turimu sąrašu, kuris, kaip minėta, yra viešai prieinamas internetu.

Maltos vertėjų raštu ir žodžiu sąrašas taip pat pateikiamas Teismų bylų administravimo (LECAM) IT sistemoje, kuria iš esmės naudojasi vien teismo darbuotojai ir kiti teisininkai. Tačiau civilinių bylų atveju visuomenė taip pat gali naudotis LECAM sistema: prie sistemos galima prisijungti naudojantis teismų kanceliarijose esančiais kompiuteriais.

Ekspertų sąrašus pildo teismo pareigūnai, įgalioti tvarkyti šią duomenų bazę. Atskirų ekspertų įrašai susiejami su teismo byla, kurioje jie buvo paskirti teikti savo profesines paslaugas.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.