Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Šiaurės Airija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip susirasti teismo vertėją raštu arba žodžiu Šiaurės Airijoje.

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Šiuo metu Šiaurės Airijoje nėra centralizuotos vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazės. Tačiau vertėją žodžiu arba raštu galite bandyti surasti daugelyje atskirų registrų ir sąrašų, kaip antai:

Susijusios nuorodos

Nacionalinis valstybės tarnybos vertėjų žodžiu registras

Policijos ir teismo vertėjų žodžiu asociacija

Vertimo raštu ir žodžiu institutas

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.