Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Šiuo metu Škotijoje nėra vienos centralizuotos vertėjų žodžiu ar raštu duomenų bazės. Vis dėlto vertėjo galima ieškoti decentralizuotuose registruose ir sąrašuose, tokiuose kaip:

Jeigu norite gauti teisinę pagalbą vertimo žodžiu ir raštu klausimais, rekomenduojame naudotis Škotijos teisinės pagalbos valdybos (SLAB) registru.

Susijusios nuorodos

Škotijos teisinės pagalbos valdyba, Nacionalinis valstybės tarnybos vertėjų žodžiu registras, Policijos ir teismo vertėjų žodžiu asociacija, Vertimo raštu ir žodžiu institutas

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.