Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Slovakija

Šiame tinklalapyje trumpai apibendrinama informacija apie Slovakijos vertėjų raštu ir vertėjų žodžiu sąrašą.

Turinį pateikė
Slovakija

Kokia informacija pateikiama Slovakijos vertėjų raštu ir vertėjų žodžiu sąraše?

Slovakijos teisingumo ministerijos (slovak. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) ekspertų, vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu sąraše pateikiama vertėjų žodžiu skiltis ir vertėjų raštu skiltis, kuriose nurodomi 1 341 vertėjas raštu ir 1 240 vertėjų žodžiu, kuriems pagal Įstatymą Nr. 382/2004 dėl ekspertų, vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu ir dėl tam tikrų kitų teisės aktų dalinio keitimo buvo suteiktas leidimas vykdyti vertimo raštu arba vertimo žodžiu veiklą ir kurie yra arba buvo įtraukti į ekspertų, vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu sąrašą, duomenys.

Ekspertų, vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu sąraše pateikiama atskira vertėjų žodžiu skiltis ir atskira vertėjų raštu skiltis. Ši duomenų bazė prieinama tik slovakų kalba.

Visi į atitinkamą Ekspertų, vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu sąrašo skiltį pagal kalbas įtraukti vertėjai žodžiu ir vertėjai raštu turi įgaliojimus naudoti Slovakijos teisingumo ministerijos identifikatorius, t. y. vertėjo žodžiu ir (arba) vertėjo raštu identifikacinę kortelę ir vertėjo žodžiu ir (arba) vertėjo raštu oficialų spaudą.

Ar vertėjų raštu ir vertėjų žodžiu sąrašu galima naudotis nemokamai?

Vertėjų raštu ir vertėjų žodžiu sąrašu galima naudotis ir paiešką jame galima atlikti nemokamai.

Kaip rasti vertėją raštu arba vertėją žodžiu Slovakijoje?

Informacija apie vertėjus žodžiu ir vertėjus raštu pateikiama Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje, Registrų skiltyje, pasirinkus Vertėjų raštu arba Vertėjų raštu funkciją.

Paiešką interneto svetainėje galima atlikti pagal vertėjų raštu ir vertėjų žodžiu kontaktinius duomenis (o atitinkamais atvejais – ir pagal kitą informaciją). Individualių vertėjų raštu ir vertėjų žodžiu paiešką galima atlikti pagal jų registracijos numerį, kalbą, vardą ir pavardę, savivaldybę, apylinkę, regioną arba šių laukelių derinį. Kai pasirenkamas konkretus asmuo, parodoma išsami informacija, t. y., be kita ko, jo kontaktiniai duomenys, jo įgaliojimo vykdyti vertimo žodžiu arba vertimo raštu veiklą apimtis ir įgaliojimo pradžios data (o atitinkamais atvejais – ir pabaigos data), per pastaruosius trejus metus dėl jo veiklos vykdymo jam taikytos sankcijos; jeigu taikomas draudimas vykdyti veiklą, įraše nurodomas draudimo galiojimo laikotarpis, pateikiama informacija apie laikiną veiklos sustabdymą, įskaitant informaciją apie teisinį pagrindą, laikino veiklos sustabdymo pradžios ir pabaigos datas, informacija apie laikino veiklos nevykdymo laikotarpius, įskaitant veiklos nevykdymo laikotarpio pradžios ir pabaigos datą, registracijos numeris ir naujausia informacija apie civilinės atsakomybės draudimą.

Susijusios nuorodos

Vertėjų žodžiu sąrašas

Vertėjų raštu sąrašas

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 27/10/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.