Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Slovėnija

Šioje svetainėje jums pateikiama Slovėnijos prisiekusiųjų vertėjų žodžiu duomenų bazė.

Turinį pateikė
Slovėnija

Kokia informacija saugoma Slovėnijos prisiekusiųjų vertėjų žodžiu registre?

Teisingumo ministerija tvarko prisiekusiųjų vertėjų žodžiu registrą. Slovėnijos teisinėje sistemoje neskiriami vertėjai žodžiu ir vertėjai raštu. Visi prisiekę vertėjai privalo gebėti versti ir žodžiu, ir raštu.

Prisiekusiųjų vertėjų žodžiu registre kaupiami toliau nurodyti viešai prieinami duomenys:

 • pavardė,
 • vardas (-ai),
 • adresas,
 • pašto kodas,
 • miestas,
 • telefonas,
 • e. paštas,
 • kalba.

Registre saugoma ir tam tikra visuomenei neprieinama informacija:

 • profesinė kvalifikacija,
 • paskyrimo data,
 • profesija,
 • gimimo data ir vieta,
 • asmens tapatybės numeris (EMŠO),
 • informacija apie įdarbinimą arba kitą statusą.

Ar Slovėnijos prisiekusiųjų vertėjų žodžiu duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis duomenų baze galima nemokamai.

Kaip rasti prisiekusįjį vertėją žodžiu Slovėnijoje

Prisiekusiųjų vertėjų žodžiu duomenų bazėje įdiegta paieškos sistema, suteikianti prieigą prie visų viešai prieinamų duomenų. Dėl to galima atlikti paiešką naudojant šiuos parametrus:

 • vardas (-ai),
 • pavardė,
 • miestas,
 • telefonas,
 • kalba.

Paieškos rezultatus galima filtruoti pagal kalbą (galima pasirinkti tik vieną kalbą).

Susijusios nuorodos

Prisiekusiųjų vertėjų raštu registras

Paskutinis naujinimas: 08/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.