Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Ispanija

Šis portalo skirsnis padeda rasti teisėtai pripažintą vertėją žodžiu arba raštu Ispanijoje.

Turinį pateikė
Ispanija

Kaip Ispanijoje rasti teisėtai pripažintą vertėją žodžiu arba raštu?

I. Vertėjai žodžiu ir raštu, kurių veikla susijusi su teisingumo vykdymo sritimi

Ispanijoje prisiekusiųjų vertėjų žodžiu ir raštu veikla, susijusi su teisingumo vykdymo sritimi, reglamentuojama šiais teisės aktais:

Konstitucinio teisminių institucijų įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „vertėjas žodžiu turi dalyvauti tada, kai procesas vyksta žodžiu arba gestų kalba vadovaujantis procesinės teisės nuostatomis“.

Baudžiamojo proceso kodekso 440 straipsnyje nustatyta teisė naudotis vertėjo žodžiu pagalba, o 441 straipsnyje nurodyta, kad „vertėjas žodžiu parenkamas iš asmenų, turinčių atitinkamą diplomą, jeigu jų vietovėje yra. Jeigu tokių asmenų nėra, paskiriamas atitinkamos kalbos mokytojas, o jeigu jų taip pat nėra – bet kuris kalbą mokantis asmuo“.

Baudžiamojo proceso kodekso 762 straipsnio 8 dalyje taip pat nustatyta, kad „jeigu kaltinamieji arba liudytojai nekalba ispaniškai arba nesupranta ispanų kalbos, laikomasi 398, 440 ir 441 straipsnių nuostatų; paskirtam vertėjui žodžiu oficialaus diplomo turėti nereikia“.

Be to, įstatymo, kuriuo patvirtinamas aukos statusas (2015 m. balandžio 27 d. Įstatymas 4/2015 dėl nusikaltimo aukos statuso), 9 straipsniu pripažįstama teisė į vertimą raštu ir žodžiu.

Apskritai jeigu nagrinėjamos baudžiamosios ir civilinės bylos suteikiant nemokamą teisinę pagalbą, vertėjo raštu arba žodžiu išlaidas apmoka Teisingumo ministerija (arba autonominės sritys, kompetentingos veikti teisingumo srityje), o civilinėse bylose, kuriose nemokama teisinė pagalba nesuteikiama, vertėjo raštu arba žodžiu išlaidas padengia susijusi šalis. Be to, vertėjas raštu arba žodžiu taip pat dalyvauja kai kuriose administracinėse bylose, pavyzdžiui, susijusiose su prieglobsčio prašymais.

II. Prisiekusieji vertėjai žodžiu ir raštu:

Prisiekusiaisiais vertėjais raštu ar žodžiu Užsienio reikalų ministerija paskiria asmenis, išlaikiusius atitinkamus atrankos egzaminus. Toks asmuo gali atlikti oficialius vertimus.

¿Ar vertėjų duomenų baze Ispanijoje galima naudotis nemokamai?

Ispanijoje nėra duomenų bazės, kurioje kaupiama informacija apie vertėjus žodžiu ir raštu.

Kaip Ispanijoje ieškoti teisėtai pripažinto vertėjo?

Užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerija paprastai skelbia asmenų, išlaikiusių prisiekusiųjų vertėjų žodžiu egzaminus, sąrašą.

Naudotis sąrašu galima nemokamai, jame pagal abėcėlę išvardytos kalbos ir į minėtas kalbas verčiantys prisiekusieji vertėjai.

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.