Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Švedija

Šis skyrius padės jums Švedijoje rasti įgaliotąjį vertėją žodžiu arba raštu.

Turinį pateikė
Švedija

Kokią informaciją galima rasti Švedijos vertėjų žodžiu ir raštu registre?

Švedijos įgaliotųjų vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazę atsako ir ją administruoja Švedijos teisinių, finansinių ir administracinių paslaugų agentūra (šved. Kammarkollegiet).

Šioje duomenų bazėje pateikiamas vertėjų, įgaliotų žodžiu arba raštu versti iš švedų kalbos arba į ją, sąrašas. Tas pats asmuo gali būti įgaliotas versti iš kelių kalbų ar į kelias kalbas. Įgaliotasis vertėjas žodžiu taip pat gali specializuotis tam tikroje srityje, pvz., teisės ar sveikatos priežiūros.

Ar Švedijos vertėjų žodžiu ir raštu registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudojimasis Švedijos įgaliotųjų vertėjų žodžiu ir raštu registru yra nemokamas.

Kaip ieškoti įgaliotojo vertėjo žodžiu arba raštu Švedijoje?

Jeigu jums reikia vertėjo žodžiu, galite ieškoti pagal kalbą, specializacijos sritį, apskritį arba pavardę. Vertėjo raštu galima ieškoti pagal kalbą, apskritį, pavardę arba vertėjo numerį.

Paskutinis naujinimas: 01/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.