Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Austrija

Šī portāla lapa jums palīdzēs atrast tulku vai tulkotāju tieslietu jomā Austrijā.

Saturu nodrošina
Austrija

Kā atrast tulku vai tulkotāju tieslietu jomā Austrijā?

Austrijas federālā Tieslietu ministrija uztur parasto zvērināto un darbam tiesā sertificēto tulku sarakstu (tiesas tulku saraksts), kurā ietver tikai tās personas, kas var pierādīt, ka atbilst konkrētām likumā noteiktām prasībām (jo īpaši pietiekamas zināšanas konkrētajā jomā).

Šim sarakstam var piekļūt tīmekļa vietnē “JustizOnline”, kurā Austrijas tiesu iestādes digitāli nodrošina informāciju un pakalpojumus (justizonline.gv.at). Tur pastāv iespēja meklēt konkrētu tulku, pamatojoties uz noteiktiem atlases kritērijiem.Vai piekļuve tiesas tulku sarakstam ir bez maksas?

Tīmekļa vietne “JustizOnline” ir publiski pieejama, un piekļuve ir bez maksas.

Kā meklēt tulkotāju tieslietu jomā Austrijā

Vietnē “JustizOnline” tulkotājus un tulkus var meklēt pēc šādiem atlases kritērijiem:

  • Valoda
  • Federālā zeme
  • Tiesas rajons

Pilna teksta meklēšanas funkcija ļauj sarakstā veikt konkrētāku meklēšanu, piemēram, meklēt tulkus tieslietu jomā ar konkrētu specializāciju.

Vai piekļuve tulku datubāzei ir bez maksas?

Tīmekļa vietne ir publiski pieejama, un piekļuve ir bez maksas.

Noderīgas saites

Tulku un tulkotāju tieslietu jomā saraksts

Tulka meklēšana (justizonline.gv.at)

Lapa atjaunināta: 08/09/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.