Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Kopš 2019. gada 1. jūlija uz apliecinātiem tulkojumiem Kiprā attiecas noteikumi, kas paredzēti Likumā 45(I)/2019 par zvērinātu tulkotāju sniegto pakalpojumu reģistrāciju un regulējumu.

Saskaņā ar minēto likumu ikvienai privātai vai publiskai iestādei, kas pieprasa apliecinātu tulkojumu, ir jāvēršas tieši pie zvērināta tulkotāja, kas ierakstīts Zvērinātu tulkotāju padomes Zvērinātu tulkotāju reģistrā.

Likumā “apliecināts tulkojums” ir definēts kā derīgs un precīzs rakstiska teksta vai dokumenta tulkojums no svešvalodas grieķu vai turku valodā un otrādi vai no grieķu valodas turku valodā un otrādi, kas ir pienācīgi apzīmogots un uz kura ir Kipras Republikas oficiālais zīmogs.

Zvērināti tulkotāji tulko dokumentus, kas paredzēti oficiālai publiskai lietošanai Kiprā vai ārvalstīs, piemēram, izglītības apliecības, laulības apliecības, dzimšanas apliecības, miršanas apliecības, sodāmības reģistra izziņas, pases, personas apliecības, bankas kontu izrakstus, īpašumtiesības apliecinošus dokumentus, korporatīvos dokumentus, medicīniskos ziņojumus un juridiskos dokumentus.

Piedāvātās valodas: no arābu, armēņu, bosniešu, bulgāru, ķīniešu, horvātu, čehu, dāņu, holandiešu, angļu, igauņu, franču, vācu, gruzīnu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maķedoniešu, norvēģu, persiešu, poļu, rumāņu, krievu, serbu, slovāku, spāņu, zviedru, turku un ukraiņu valodas grieķu valodā un otrādi.

TULKOŠANAI IESNIEGTIE DOKUMENTI

  1. Visiem dokumentiem, kas iesniegti tulkošanai, jābūt autentiskiem un pienācīgi legalizētiem ar “Apostille” vai ar Ārlietu ministrijas zīmogu (diplomātisko apliecinājumu). Dokumenti jālegalizē pirms tulkošanas. Attiecībā uz ES valstīm Regulā (ES) 2016/1191 ir paredzēts, ka tas, vai ir jāuzliek “Apostille”, ir dokumenta iesniedzējas puses ziņā. Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas informatīvajā biļetenā sniegta sīkāka informācija par dokumentu apliecināšanu un uzskaitītas valstis, kuras ir Hāgas Konvencijas par “Apostille” līgumslēdzējas puses.
  2. Attiecībā uz dokumentiem, kuri nav jāapliecina ar “Apostille”, bet ir jālegalizē ar diplomātisko zīmogu, pusei, kas iesniedz dokumentu tulkošanai, jāsazinās ar attiecīgās ārlietu ministrijas attiecīgo departamentu, lai saņemtu papildu informāciju.
  3. Informācija par vidējās izglītības iestāžu atestātu tulkošanu ir pieejama šeit.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar Preses un informācijas biroju pa tālr. + 357 22801105 vai + 357 22801133 vai pa e-pastu translations@pio.moi.gov.cy.

Informācija par tulkošanas izmaksām ir pieejama šeit.

2019. gada Likums par zvērinātu tulkotāju sniegto pakalpojumu reģistrāciju un regulējumu Kiprā ir pieejams šeit.

Informācija par Zvērinātu tulkotāju padomi ir pieejama šeit.

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.