Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Čehija

Šī vietne palīdzēs atrast juridisko tulku Čehijas Republikā

Saturu nodrošina
Čehija

Kāda informācija ir atrodama Čehijas Republikas ekspertu un tulku datubāzē?

Čehijas Republikas ekspertu un tulku datubāzē ir atrodamas personas, kuras ir iekļautas ekspertu un tulku sarakstā, t.i., personas, kurām ir atļauts darboties kā ekspertiem un tulkiem. Ekspertu un tulku sarakstos, kurus uztur atsevišķās reģionālās tiesas (krajský soud), ir ekspertu sadaļa un tulku sadaļa. Katram ekspertu un tulku sarakstā iekļautajam tulkam ir piešķirta atļauja veikt mutisko un rakstisko tulkojumu tajā valodā, attiecībā uz kuru šis tulks ir reģistrēts.

Čehijas Republikas ekspertu un tulku datubāze pieder Čehijas Republikas Iekšlietu ministrijai, un tā šo datubāzi uztur. Tomēr attiecīgās reģionālās tiesas ir atbildīgas par datu pareizību.

Vai piekļuve Čehijas Republikas ekspertu un tulku datubāzei ir bez maksas?

Piekļuve šai datubāzei ir bez maksas.

Kā meklēt juridisko tulku Čehijas Republikas ekspertu un tulku datubāzē?

Izmantojot vienkāršo piedāvāto meklēšanas rīku, tiešsaistes režīmā var meklēt ekspertu un tulku kontaktinformāciju (vai citu informāciju). Tulkus var meklēt pēc valodas, kurā viņiem ir atļauts tulkot, pēc reģionālās tiesas teritoriālās jurisdikcijas, kurā viņi dzīvo, vai pēc vārda un uzvārda.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.