Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Anglija un Velsa

Šī sadaļa jums palīdzēs atrast tieslietu jomas tulkotāju vai tulku Anglijā un Velsā.

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Pašreiz Anglijā un Velsā nav centralizētas tulku vai tulkotāju datubāzes. Tomēr tulku vai tulkotāju varat meklēt vairākos necentralizētos reģistros un sarakstos, tostarp šādos:

Saites

Civildienesta tulku valsts reģistrs;
Policijas un tiesu tulku asociācija;
Rakstiskās un mutiskās tulkošanas institūts;
Tieslietu ministrijas norādes par tulkiem tieslietu jomā

Lapa atjaunināta: 13/06/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.