Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Igaunija

Šī sadaļa palīdzēs atrast tulkotāju vai tulku tieslietu jomā Igaunijā.

Saturu nodrošina
Igaunija

Kā Igaunijā atrast tulkotāju tieslietu jomā?

Informācija par zvērinātiem tulkotājiem, kā arī viņu kontaktinformācija, ir pieejama Igaunijas zvērinātu tulkotāju reģistrā.

Reģistru uztur un tas pieder Igaunijas Tieslietu ministrijai.

Vai piekļuve tulkotāju reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve šim reģistram ir bez maksas.

Kā meklēt tulkotāju tieslietu jomā?

Nav īpaša paņēmiena, kā meklēt tulkotāju. Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē jūsu izvēlei ir pieejams tulkošanā izmantoto valodu saraksts. Izvēloties kādu no nepieciešamajām valodām, tiks uzrādīti to tulkotāju vārdi, uzvārdi un kontaktinformācija, kuri ir kvalificēti tulkot no šīs valodas un uz to.

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.